چه زمانی تشویق تبدیل به رشوه میشود؟؟


چه زمانی تشویق تبدیل به رشوه میشود؟؟
چه زمانی تشویق تبدیل به رشوه میشود؟؟

همیشه کودک میخواهد احساس خوبی داشته باشد، اما نمیتواند حس خوبی داشته باشد و عصبانی میشود یا چیزی را پرت میکند.

همه ی کودکان، حتی کودکانی که سرکشی، بدرفتاری و لجبازی میکنند، تمایل دارند که حس خوبی داشته باشند، اما با نحوه ی بدست آوردن این حس خوب، آشنایی ندارند و برخی از تجربیات کودک باعث شده است که حس خوبی نداشته باشند.

بسیاری از این کودکان، اعتماد به نفس کافی ندارند و نمیتوانند با دیگران ارتباط داشته باشند و این وظیفه ی والدین کودک است که زمینه ی داشتن حس خوب را برای کودک خود مهیا کنند تا کودک بتواند حس خوبی در خود ایجاد کند.

بنابراین یکی از عواملی که حس خوب ایجاد میکند، تشویق، جایزه و پاداش است.

دریافت تشویق و پاداش برای رفتارهای خوب چه در کودکان و چه در بزرگسالان اثر بخش است.

اگر کمی فکر کنید، متوجه میشوید که هرزمانی که دوست دارید کاری را انجام دهید، به این دلیل است که در آن کار یک لذت، یک خوشی یا درواقع یک جایزه برای شما است، حتی اگر این جایزه تنها یک نگاه خوب باشد.

همه ی انسان ها، پیر باشند یا جوان، در پی لذت، خوشی و آرامش هستند.

هنگامی که موضوعی برای کودک لذت بخش باشد، به دنبال یک رفتار خوب، یک لبخند، یک تعریف یا در آغوش گرفتن یک نگاه یا حتی یک اشاره و درواقع به دنبال جایزه ها، حس خوبی را در کودک ایجاد میکند و یک تقویت مثبت به حساب می آید.

تشویق به عنوان یک ابزار قدرتمند برای کودکانی است که در لجبازی هستند، اما به دلیل اینکه لجبازی انرژی منفی به والدین کودک میدهد و آنها در انرژی منفی غرق میشوند، بنابراین در اکثر مواقع به جای مدیریت رفتار لجبازی، تشویق و تمرکز بر نقاط مثبت کودک، باعث میشوند که کودک حال بدتری پیدا کند و ناخودآگاه وارد جنگ و جدال با لجبازی کودک میشوند.

بنابراین این ابزار قدرتمند که همان تشویق است، میتواند به کودک کمک کند تا رفتار بهتری پیدا کند.

کودکی که لجبازی میکند، هنگامی که میبیند که مادر او به جای تمرکز روی رفتار نامناسب او، یک نکته مثبت از رفتار دیگر را مطرح میکند، به تدریج ذهن او یاد میگرد که روی رفتاری تمرکز کند که مادر کودک به او توجه میکند، به او آفرین میگوید، نگاه قشنگی به او میکند و او را میبوسد یا نوازش میکند.

بنابراین برای همه ی کودکان جایزه و تشویق به عنوان یک رفتار مثبت محسوب میشود.

کودکانی که احساسات منفی بیشتری در درون خود دارند، اعتماد به نفس و عزت نفس پایین تری دارند و قطعا نیاز به تشویق بیشتری دارند.

اما چه زمانی تشویق تبدیل به رشوه میشود؟

بسیاری از نگرانی های والدین این است که آیا اگر دائم کودک را تشویق کنند، کودک عادت نمیکند به اینکه درقبال هرکاری باید جایزه بگیرد؟

آیا لوس نمیشود، آیا همواره منتظر جایزه از دیگران نیست؟

در این مورد آیا هنگامی که شما به عنوان پدر یا مادر کار میکنید و در محل کار، سخت تلاش میکنید و در پایان کار علاوه بر حقوق پاداش هم میگیرید، آیا این به معنای رشوه است یا اینکه شما لوس میشوید؟

قطعا این طور نیست.

بنابراین همانطورکه اگر پاداش و تشویق، به موقع، به اندازه و به دلیل مشخصی باشد، رشوه محسوب نمیشود و پاداش کار شما محسوب میشود و درقبال تلاش و سخت کاری شما بوده است که یک پاداش مضاعفی به شما داده شده است.

و این پاداش هرچقدر هم که کم باشد، در کنار حقوق برای شما بسیار دلچسب است و شانس ادامه ی رفتار مثبت و تلاش بیشتر را در شما تقویت میکند.

در مورد تشویق کودک توجه کنید که تشویق مشخصا درمقابل یک کار باشد، به عبارتی شما باید آن کار را توصیف کنید، احساس تان و رضایتی که دارید را برای کودک بگویید.

ادامه مطلب