تاثیر خود مراقبتی در ازدواج

تصمیم گیری برای انتخاب همسر بدون شک یکی از مهم ترین تصمیمات زندگی هر فرد است . منتها این تصمیم باید در هر سنی گرفته شود که اولاً : اطلاعات و دانش فرد در برابر این تصمیم به میزان کافی باشد ، ثانیاً : تجربه و پختگی دختر و پسر در برابر بزرگی این تصمیم ناکافی و اندک نباشد . ‌از این رو ، اگر این تصمیم گیری مبتنی بر آگاهی و شناخت همه جانبه فرد و خانواده اش باشد ، ازدواج و انتخاب را آگاهانه تر و رابطه زوجین را پایدارتر می کند . در سنین مناسب برای ازدواج ، دختر و پسر به رشد و ثبات فکری و عاطفی رسیده اند و قواعد بازی زندگی را بهتر می شناسند . هم چنین مرزهای زندگی خود را بهتر می فهمند و به دنبال آن بهتر قادر خواهند بود مرزها و اصول زندگی مشترک را درک کنند . در این مقاله به بررسی تاثیر خود مراقبتی در ازدواج می پردازیم .نقش خود مراقبتی در ازدواج

از دیدگاه سلامت ، شکل گیری و تداوم نهاد ازدواج را می توان برآمده از دیگر دوستی و خود دوستی همزمان دانست ؛ واقعیت این است که  رویکرد های گوناگونی برای طبقه بندی ابعاد مختلف زندگی و سلامت می توان در نظر گرفت . یکی از این رویکردها، رویکردی است که در آن سلامت با عنوان یک " سلامت انرژی " یاد می شود . این رویکرد ، سلامت را یک جریان جاری در تمام فرایندهای محوری زندگی می داند که باعث برقراری تعامل و تعادل پایدار بین ابعاد مختلف زندگی می شود . این رویکرد ، فرآیندهای محوری زندگی را به 12 بخش تقسیم می کند و " خود مراقبتی و عشق " را یکی از این ابعاد دوازده گانه محسوب می کند . از این دیدگاه ، سلامت مانند پلی است که گویی بر دو ستون خود مراقبتی و عشق استوار می شود و استحکام این دو ستون برای برقرای آن پل ( سلامت ) ضرورت دارد . در واقع ، این دو ستون هستند که ارتباط سلامت را با دو دنیای مختلف برقرار می کنند ؛ دنیای درون و دنیای بیرون . 

خودمراقبتی و عشق ، نخستین تجلیات انرژی زندگی هستند که در کنار هم می توانند بنیان سلامت ما را پایه ریزی کنند و زمینه ساز جریان آزاد انواع دیگر انرژی در زندگی ما شوند . اگر هر کدام از این دو ستون ( خودمراقبتی و عشق ) ضعیف یا خراب شود ، سلامت پل ( زندگی سالم و سازگارانه ) به خطر می افتد اما اگر هر دو مستحکم باشند ، پیمودن مسیر آسان می شود .
ضروریات خود مراقبتی عبارتند از :


 کشف نیازهای ضروری خود و یافتن راه های مناسبی برای تامین آن ها


تشخیص این که شما منحصر به فرد هستید و خودتان بهترین متخصص شناخت خودتان هستید


بیان افکار و احساسات خودتان ، به شیوه ای که دیگران بفهمند شما که هستید ، چه نیازهایی دارد و چه چیزهایی می دانید .ضروریات عشق نیز عبارتند از:


 گوش سپردن به ندای قلب و ارزش قایل شدن برای دنیای درون


بهترین دوست خود بودن و وفادار ماندن به خود ، به ویژه در شرایط سخت


درک ارتباط درونی و بیرونی خود با سایر اجزای تشکیل دهنده دنیا 


با عشق و خود مراقبتی ، به عنوان بنیان های وجودی ، زندگی و سلامت مترادف خواهند شد . ازدواج علاوه بر این که سالم ترین محل برای شکل گیری عشق است ، بستر مناسبی برای تلاش و تقلا در راستای " وسعت وجودی " نیز هست ؛ چون که می تواند تلقی و تعریف " خود " را از فرد محوری به خانواده محوری توسعه دهد و به عبارت دیگر ، دامنه خود مراقبتی را گسترش دهد .

از طرف دیگر ، ازدواج نیز همانند سلامت ، روندی پویا و مادام العمراست که بسیاری از تضادهای زندگی را حل می کند مثلاً این یک واقعیت است که ما آدم ها همگی در واقعیت وجودی خود به شدت تنهاییم و باید به تنهایی زندگی خودمان را بسازیم و تصمیم های مهم مرگ و زندگی خودمان را بگیریم اما ازدواج می تواند گام نخست فراتر رفتن از این تنهایی و گذشتن از " خود " در بستر زندگی اجتماعی محسوب شود و این همان گام بلندی است که می تواند در کنار خدمت به سلامت فردی ( جسمی و روانی ) ما ، به سلامت اجتماعی و اجتماع مان نیز خدمت کند . ازدواج ، محل مناسبی برای استحکام و تقویت دو بنیان عشق و خود مراقبتی در وجود ما است و می تواند به ما بیاموزد که چگونه زندگی خود و خانواده مان را بگذرانیم تا بتوانیم تهدیدهای زندگی را به فرصت تبدیل کنیم و سوال های زندگی را به انگیزه ای تبدیل کنیم برای جستجو کردن ، تجربه کردن ، فرا گرفتن ، اعتماد کردن ، عشق ورزیدن ، سالم بودن و سالم ماندن . 


در ادامه بخوانید: نکات کلیدی برای ازدواج موفق


سوالات متداول1- ✔️ نقش خود مراقبتی در ازدواج چیست؟

✔️ سلامت مانند پلی است که گویی بر دو ستون خود مراقبتی و عشق استوار می شود که در متن مقاله شرح داده شده است.

2- ✔️ ضروریات خود مراقبتی در ازدواج چیست؟

✔️ یکی از ضرورت های خود مراقبتی شامل کشف نیازهای ضروری خود و یافتن راه های مناسبی برای تامین آن ها بوده که در متن ارائه شده است.

3- ✔️ ازدواج چه تاثیری بر خود مراقبتی دارد؟

✔️ ازدواج علاوه بر این که سالم ترین محل برای شکل گیری عشق است برای خود مراقبتی نیز موثر بوده که در متن مقاله مطرح شده است.


منبع : تاثیر خود مراقبتی در ازدواج