آموزش نقاشی گل رز

(گل رز) یکی از مشهورترین گلهای جهانست که نوعی از آن در کشور ما با رنگ روشن و بوی خوش به نام گل گلاب یا گل محمدی معروف است. از خصوصیات ویژه این گل ساقه های خاردار و خشنی است که با لطافت و رنگ زیبای گلبرگها متضاد است همچنین این گل از دیر باز الهام بخش بسیاری از نقاشیان، شعرا و نویسندگان خوش ذوق و نکته پرداز ایرانی بوده است. چنانچه حافظ شیرین سخن میفرماید:

در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود کاین شاهد بازاری وان پردہ نشین باشد.

انواع این گلها با اندازه ها و رنگهای متفاوت با داشتن گلبرگهای نامنظم و نیمه باز و برگهای متعدد ظاهرة «مدل» مشخصی ندارند. اما چنانچه در اندامهای آن دقیق شویم ملاحظه میشود که عموما ویژگی های مشخصی دارند که شناخت این ویژگیها به طراحان و نقاشان با ذوق جوان ما کمک خواهد کرد تا بتوانند طراحی و نقاشی گل رز که گلی بسیار زیبا و پیچیده است را آسانتر از آنچه که بنظر میرسد در فرمهای دلخواه و فریبا انجام دهند.

آموزش طراحی گل رز (قدم به قدم)

برای این منظر بهتر است آموزش نقاشی گل رز را از ساقه ها شروع کنیم:

طراحی خارهای میخی شکل(راست)

در اینجا ساقه های چند نوع گل رز با خارهای راست و میخی شکل کشیده شده و شما میتوانید آموزش طراحی گل رز خود را از روی آنها شروع کنید.

آموزش طراحی گل رز (خارهای راست و میخی شکل گل)
آموزش طراحی گل رز (خارهای راست و میخی شکل گل)


آموزش طراحی و نقاشی گل رز (خارهای راست ساقه گل)
آموزش طراحی و نقاشی گل رز (خارهای راست ساقه گل)

یادآوری میشود موقع تمرین اولا به گردش قلم که با فلش نشان داده شده ثانیا به ریز و درشتی، تعداد و محل خارها بر روی ساقه توجه نمایید.

طراحی خارهای کج گل

هنگام کشیدن گل رز خارهای کج و چنگالی شکل هم مثل خارهای راست با همان گردش فلم کشیده شده این نوع خار از بالا و گوشه هم نمای قشنگی دارد.


آموزش کشیدن گل رز (خارهای کج و چنگالی)
آموزش کشیدن گل رز (خارهای کج و چنگالی)


آموزش طراحی گل رز با مداد سیاه (ساقه ها همراه با خار گل)
آموزش طراحی گل رز با مداد سیاه (ساقه ها همراه با خار گل)


یادآوری می شود موقع نور پردازی این خارهای کج جهت نور در نقاشی گل رز کامل رعایت شود.

طراحی اتصال دمبرگها

در محل اتصال دمبرگهای گل رز به ساقه که غالبأ محل رویش شاخه های فرعی هم میباشد اندام حائل مانندی دیده میشود که (پزسیون) های مختلف آن به شاخه ها زیبایی خاصی می بخشند.

در این تصویر محل رویش و نمای جانبی این اندام روی ساقه گل رز نشان داده شده است.
در این تصویر محل رویش و نمای جانبی این اندام روی ساقه گل رز نشان داده شده است.

آموزش طراحی گل رز با مداد (دمبرگ)
آموزش طراحی گل رز با مداد (دمبرگ)

در این تصویر خطوط اصلی اتصال دمبرگ در (پزهای) مختلف نشان داده شده آنها را تمرین کنید تا جائیکه بتوانید پزهای دیگری هم طراحی کنید :


 طراحی پزهای دمبرگ گل رز
طراحی پزهای دمبرگ گل رز

حالا میتوانید سایه روشن های آنرا با رعایت جهت نور مشخص و خارهای روی ساقه را هم اضافه نموده طرح خود را کامل کنید.


نقاشی پزهای دمبرگ رز
نقاشی پزهای دمبرگ رز

طراحی برگهای گل رز

هنگام طراحی برگهای گل رز روی صفحه زمینه از زوایای گوشه و از بالا ترسیم و خطوط کلی آن را مشخص کنید – رگبرگها عموما با خطوط موازی مشخص میشوند.


آموزش طراحی برگ گل رز
آموزش طراحی برگ گل رز

یادآوری: این اندازه ها نمیتوانند تا حد زیادی دقیق باشند در بعضی انواع برگها پهن تر و در بعضی درازتر میباشند، به طرز هاشورهای سایه و حهت نه، توجه کند.

حالات دیگری از برگها را نیز طراحی کنید. این حالات ممکن است زیر یا روی برگ را نشان دهد.

یادآوری: توجه کنید که چگونه نقاط و خطوط مشخص شده روی صفحه زمینه خطوط اصلی را بما ارائه میدهند بطوریکه تغییر هر خط حالت دیگری را نمایش میدهد.


ادامه مقاله آموزش نقاشی گل رز با مداد رنگی به طور کامل و مرحله به مرحله اموزش داده شده است. به لینک زیر بروید و ادامه آموزش نقاشی هنرکده آنوش را مشاهده نمایید.


ادامه آموزش نقاشی گل رز