اهمیت مشاوره در انتخاب رشته و شغل مناسب


در عصر جدید مشاغل دیگر ارثی نیستند بلکه پیشرفت سریع دانش و تکنولوژی موجب کثرت مشاغل،تقسیم کار فراوان و جلب استعدادهای مختلف می شود. امروزه برای انجام اکثر کارها نیاز به تحصیل دانش و کسب مهارت می باشد. از این رو توجه به رابطه تحصیل و شغل اهمیت دارد. از آنجا که تحصیلات دبیرستانی و بالاتر زیرساز اشتغال آتی دانش آموزان و دانشجویان هم خواهند بود ، لذا باید بر مبنای گزینه های شغلی آینده برنامه ریزی و انتخاب شوند.
چه گونه میتوانم به جواب این سؤال یعنی من به درد چه رشته ای میخورم ؟ برسم؟

در‌این قسمت می‌خواهیم شیوه ها و روش هایی را خدمت شما دوستان و عزیزان عرض کنیم که به کمک آنان بتوانید پاسخی صحیح و منطقی برای این سؤال یعنی به درد چه رشته ای میخورم ؟ پیدا نمائید. اعتنا داشته باشید که درصورتی که به جواب درست و صحیحی برای این سوال یعنی به درد چه رشته ای می‌خورم ؟ دست پیدا فرمایید می‌توانید به راحتی جواب این سوال یعنی من برای چه کاری ساخته شدم ؟ را بیابید. یک کدام از راه های مؤثر و کارآمد برای یافتن جواب این سؤالی یعنی به درد چه رشته ای میخورم ؟ و برای این که دیگر بدین قضیه تامل نکنید که نمیدونم چه کاری رو دوست دارم این میباشد که از کمک مشاوری خبره در حوزه تحصیلی کمک بگیرید. مشاوری که بتواند علایق شما‌را کشف نماید و با ارائه داده ها لازم شمارا از جواب این سؤال یعنی من به درد چه فن ای میخورم ؟ به بهترین نحو ممکن باخبر نماید
چرا تعیین شغل مطلوب و رضایت شغلی با اهمیت میباشد؟

فالمن و آرنولد رضایت شغلی را گروه گرایش های مثبت اشخاص نسبت به شغل می داند و معتقدند زمانی گفته میگردد یک شخص از شغل خویش رضایت بالایی دارااست، در واقعیت منظور این میباشد که ایشان بطور کلی به میزان زیاد شغل خویش را دوست دارد و توانسته میباشد از روش شغلش نیازهای خود را تأمین کند و در نتیجه احساسات مثبتی نسبت به آن دارااست. رضایت شغلی به عنوان مثال عوامل مهمی میباشد که می بایست در گسترش اقتصادی گزینه توجه ظریف قرار گیرد. هر شخصی کوشش می‌کند شغلی را گزینش کند که علاوه بر تأمین نیازهای مادی از نگاه کم عقل نیز اورا ارضاء کند، به همین عامل آنالیز مختصات شخصی اشخاص ضروری به لحاظ می رسد. در غیر اینصورت به کار دریافت کردن اشخاص در مشاغلی که به آن علاقمند نیستند یا این که توانایی و استعداد انجام آن را ندارند، علاوه بر کاهش بهره وری و کارایی موجب از دست رفتن نیروی انسانی میشود و می توانید با بهره گیری از مشاوره شغلی تلفنی شغل مناسب با استعداد خود راهنمایی لازم را دریافت نمایید.


علاقه چیست؟

برای یافت کردن علاقه نخست بایستی علاقه را تعریف کنیم. علاقه از آن دسته موضوعاتی میباشد که به انگیزه استفاده زیاد و کاربرد بالای آن در زندگی روزانه ما به موضوعی واضح در گفتگوهای ما تبدیل شده‌است که اکثر اشخاص خویش را بی نیاز از تعریف آن میپندارند. در کنار صحیح بودن این زمینه در شرایطی‌که بخواهیم با نگاهی دقیقتر به معنای علاقع دقت کنیم می بایست به شما بیان کنم که علاقه را این طور مضمون‌ کرده اند: هنگامی ما به چیزی رغبت داریم و آن چیز ما‌را جذب می نماید یعنی ما علاقه مند به آن مورد هستیم. دقت داشته باشید در زمینه علاقه مفاهیمی همانند دلبستگی، ارتباط، شوق، عشق، عطش، محبت، میل، وابستگی و… بسیار خودنمایی می نمایند. حالا این موضوعات هر چه بیشتر پدیدار گردد یعنی علاقه بالاتری متصور خواهد بود
قانون جذب چه می‌باشد؟

طبق قانون جذب اشخاص با دقت بر ذهن ها خویش، میتوانند تجربه‌های مثبت و منفی خاصی را به زندگی خود وارد نمایند وآنها را تجربه نمایند. در واقع اعتقادوباور بر این میباشد که عموم و افکارشان از یک انرژی خالص تشکیل‌شده‌اند و بر پایه ی فرآیند انرژی‌های همچون، همدیگر را جذب می‌نمایند. ذهن ها عموم می تواند تندرست، رفاه اقتصادی و ارتباط ها فردی اشخاص را افزایش بدهد. قانون جذب شمارا تشویق می‌نماید که با در اختیار گرفتن افکارتان، آینده خویش را آزادانه زیر در دست گرفتن بگیرید. هدف پایانی در قانون جذب، محدود ساختن ذهن ها منفی و تخریب گر و جایگزین کردن آن با ذهن ها مثبت و خالق میباشد.
در رابطه با قانون جذب چیست عباس منش چه می دانید؟

باید خدمت شما عزیزان عرض کنیم بر اساس تعریف قانون جذب لز دیدگاه استاد عباس منش دنیا بر اساس قانون چذب بوجود آمده است. افراد خواسته یا ناخواسته تمام تچربه های زندگی خود را بر اساس قانون جذب رقم می زنند و آن را شکل می دهند. در واقع از نظر استاد عباس منش کار دنیا این است که باورها و اعتقادهای ما را به ما اثبات کند.