بخشش غیبت سربازان متأهل

غیبت در سربازی یکی از معضلاتی است که بسیاری از مشمولین با آن مواجه هستند. این موضوع می‌تواند تبعات منفی زیادی از جمله عدم امکان دریافت وام، اشتغال و تحصیلات تکمیلی به دنبال داشته باشد.

خبر خوب این است که دولت در سال 1402 تسهیلاتی برای بخشش غیبت سربازان متأهل در نظر گرفته است. در این مقاله به بررسی شرایط، مدارک و مراحل بخشش غیبت سربازان متأهل می‌پردازیم.

شرایط بخشش غیبت سربازان متأهل

شرایط کلی:

 • متأهل بودن مشمول
 • نداشتن غیبت فرار
 • حسن اخلاق در طول خدمت
 • رضایت یگان خدمتی

شرایط مربوط به میزان غیبت:

 • غیبت تا یک سال: دو ماه بخشودگی اضافه خدمت
 • غیبت بیش از یک سال: مشمول بخشودگی اضافه خدمت نمی‌شوند.

شرایط مربوط به زمان مراجعه:

 • سربازان متأهل باید در شش ماه آخر خدمت خود برای پیگیری بخشودگی اضافه خدمت اقدام کنند.

مدارک مورد نیاز:

 • گواهی رضایت یگان خدمتی
 • مدارک شناسایی
 • سایر مدارک مورد نیاز (در صورت درخواست)

مراحل بخشش غیبت سربازان متأهل:

 1. مراجعه به یگان خدمتی و دریافت گواهی رضایت
 2. مراجعه به مراکز وظایف عمومی
 3. ارائه مدارک و تکمیل فرم درخواست
 4. بررسی مدارک توسط کارشناسان
 5. اعلام نتیجه

نکات مهم

 • بخشودگی اضافه خدمت فقط شامل سربازان متأهل می‌شود.
 • سربازان متأهل دارای فرزند از کسری خدمت نیز بهره‌مند می‌شوند.
 • برای دریافت بخشودگی اضافه خدمت، سرباز باید در طول خدمت مرتکب فرار نشده باشد.
 • حسن اخلاق و رضایت یگان خدمتی از دیگر شرایط بخشودگی اضافه خدمت است.
 • سربازان متأهل باید در شش ماه آخر خدمت خود برای پیگیری بخشودگی اضافه خدمت اقدام کنند.