خرید کسری خدمت بسیج امکان پذیر است؟

کسری خدمت بسیج یکی از تسهیلات سازمان نظام وظیفه برای افرادی است که در اقشار مختلف بسیج سابقه فعالیت حضور دارند. این نوع کسری خدمت بسیار پرتقاضا است، چرا که با برخورداری از سابقه فعالیت در سازمان بسیج، به راحتی می‌توانید از مزایای دریافت کسری خدمت بهره‌مند شوید.

شرایط خرید کسری خدمت بسیج:

برای خرید کسری خدمت بسیج، باید شرایط زیر را داشته باشید:

سابقه فعالیت مستمر یا غیر مستمر در بسیج

سن مشمولیت

نداشتن غیبت در بسیج

روش‌های خرید کسری خدمت بسیج:

کسری خدمت بسیج از طریق سه روش زیر امکان‌پذیر است:

کسری خدمت بسیج دانشجویی: دانشجویانی که سابقه فعالیت در بسیج داشته و گواهی دوره تکمیلی بسیج را کسب کرده باشند، می‌توانند از کسری خدمت تا سقف حداکثر ۶ ماه استفاده کنند.

کسری خدمت بسیج دانش آموزی: دانش آموزان برای استفاده از این نوع کسری خدمت باید حتماً درس آمادگی دفاعی را در دوره متوسطه گذرانده و پس از ثبت نام دوره تکمیلی بسیج، گواهی آن را نیز دریافت کرده باشند.

کسری خدمت بسیج پایگاه مقاومت: این نوع کسری خدمت برای افرادی است که سابقه فعالیت در بسیج را داشته و می‌خواهند در محل سکونت خود خدمت سربازی را سپری کنند.

مراحل خرید کسری خدمت بسیج:

مراحل خرید کسری خدمت بسیج به شرح زیر است:

دریافت گواهی اشتغال به خدمت از سازمان بسیج

مراجعه به حوزه مقاومت بسیج محل عضویت

بررسی و ارزیابی پرونده توسط نیروی انسانی حوزه مقاومت بسیج

ارسال پرونده به ناحیه مقاومت بسیج

تکمیل فرم مخصوص خرید کسری خدمت بسیج

ارسال پرونده به سازمان سپاه استان

ثبت فرم کسری خدمت در پایگاه پلیس 10+

ارائه برگه استعلام خدمت نظام وظیفه به پایگاه محل خدمت

آیا خرید کسری خدمت بسیج از طریق کارت عادی بسیج امکان‌پذیر است؟

در حال حاضر، امکان خرید کسری خدمت بسیج از طریق کارت عادی بسیج وجود ندارد. برای استفاده از این تسهیلات، باید کارت بسیج فعال داشته باشید.

نتیجه‌گیری:

کسری خدمت بسیج یکی از فرصت‌های مناسبی است که می‌تواند به مشمولان خدمت سربازی کمک کند تا مدت زمان خدمت خود را کاهش دهند. اگر شما نیز سابقه فعالیت در بسیج را دارید، می‌توانید با بررسی شرایط و روش‌های خرید کسری خدمت بسیج، از این تسهیلات بهره‌مند شوید.