مشاوره جنسی و زناشویی تلفنی و آنلاین


مشاوره جنسی یکی از بهترین راه های جلوگیری از آسیب های جنسی در جامعه می باشد که در کنار مشاوره خانواده نقش بسزایی در بالندگی و شکوفایی جامعه ایرانی دارد. شرکت هریک از زوجین در پرسش و پاسخ زناشویی آنلاین می تواند کمک بزرگی در حل موضوعات مختلف در زندگی زناشویی داشته باشد. اصلا شاید به کمک شرکت در این جلسات بتوان زندگی بسیاری از زوجین را نجات داد و مشکلات بین آن ها را به درستی و با ارایه راه حل مناسب و منطقی حل کرد.مشاوره جنسی و رفع مشکلات زناشویی

علاوه بر آموزش و والدین و نوجوان ها راجع به مسائل جنسی، کاربرد مهم مشاوره جنسی تلفنی می‌تواند برای زوج های جوان باشد. هر یک‌سری که بخشی از مخاطبین مشاوره جنسی را زنان و مردن میانسال تشکیل می‌دهند. ولی در اکثر زمان ها مورد ها مخاطبین ما زوج های جوان میباشند که تازه زندگی مشترک خویش را آغاز کرده اند. مشکلاتی که معمولا دربین زوج های جوان دیده میشود این میباشد که اشخاص در اولِ زندگی آشنایی قابل قبولی از زندگی مشترک و رابطه ها زناشویی ندارند در مواقعی که زوج ها از مشاوره زناشویی و مشاوره جنسی مرکزها مشاوره روانشناسی استفاده کردند مشاهده کردیم کهارتباط ها آنان مستحکم تر گردیده و میزان علاقه و محبت زوجین بسیار نسبت به هم افزایش پیدا نموده است.

در چه عرصه هایی می توان از مشاور جنسی بهره برد؟

می بایست اذعان کرد هر موضوعی که موجب نا آرامی شما در مسائل جنسی می‌گردد بدون شک بدست یک مشاوره ی جنسی از بین رفتنی میباشد.مواقعی در ذیل به آن اشاره خوا‌هیم کرد مواقعی میباشد که در شکل مواجهه با آنان بایستی با یک مشاوره ی جنسی مشورت نموده و در صورت لزوم کارهای درمان را آغاز نمائید. • عدم رضایت جنسی به وسیله یکی‌از زوجین • سرد مزاجی زوجین • عدم دانایی از اقدامات جنسی • عدم تدبیر صحیح از پیشنوازی • نداشتن علم کافی درباره با مسائل متفاوت • ناتوانی های جنسی

اهمیت شرکت و حضور در جلسات سوال و جواب زناشویی آنلاین چه میباشد؟

دوران زندگی مشترک فی مابین زن و شوهر علی رغم این که با شیرینی ها و لذت هایی نیز همراه میباشد. ولی همراه خویش موانع و مشکلاتی را نیز به همراه دارد. به هر هم اکنون بروز ایرادات و بحث در طی دوران زندگی مشترک و هنگامی که زن و شوهر برای زندگی به زیر یک سقف رفته اند تماماً طبیعی میباشد و قضیه به دور از ذهنی وجود ندارد. ولی این که بتوان آن‌ها‌را به بهترین صورت ممکن حل کرد و مانع دامن زدن به آن و بروز خطاها بزرگتر نشد بسیار اساسی میباشد. وقتی که دعوا یا این که برخوردی در میان زن و شوهر به وجود می‌آید و این دو اصلا نمی توانند از عهده رفع آن بربیایند بهترین چاره شرکت در جلسات پرسش و پاسخ زناشویی آنلاین میباشد.

مشاوره ازدواج چه می‌باشد؟

یک مشاوره ازدواج می تواند اشتباهات احتمالی پیش رو را در زندگی شما پیشگیری نموده و احتمال به وجود آمدن نقص‌ را برای شما به حداقل می رساند. مشاوره ازدواج به شما یاری میکند تا رویت کرد صحیح و منطقی نسبت به زندگی و همسر خویش پیدا فرمائید و از این امر که شما بعد از ازدواج با صحنه ای مخالف آنچه در رویاهایتان پرورانده ای مواجه گردید و احساس نمایید که تصمیم نادرستی در زمینه‌ی ازدواج گرفته ای دور نماید. مشاوره ازدواج به شما کمک خواهد کرد تا رنگ زندگیتان بعداز مدتی عوض نشود و شما به صورت مداوم احساس خوشبختی داشته باشید. مشاوره ازدواج راهکارهایی را به شما ارئه می دهد که شما عشق را به طور مداوم در زندگی خویش داشته باشید و مسائلی مثلا (خشم ،پرخاشگری ، تکراری شدن زندگی )علاقه را از میان شما حذف نکند.

مشاوره قبل از ازدواج چندین جلسه میباشد و چه موضوعاتی در آن چک میشه؟

مشاوره قبل از ازدواج در موقعیت کلی مشتمل بر 5 یا این که 6 جلسه مشاوره میباشد. 1 یا این که 2 جلسه اولیه به محاسبه ارتباط، گفت‌و‌گو‌های اول و تکالیف مورد نیاز برای آشنایی بهتر تخصیص دارااست. شما در‌این جلسات با معیارهای خودتان و طرف مقابل برای تعیین همسر آشنا گردیده و متوجه می شوید چقدر با معیارهای همدیگر هم خوانی دارید. ضمن اینکه آمادگی و پختگی هریک‌تان برای ازدواج آنالیز می شود. آنگاه هرکدام از شما یک نشست شخصی دارید که در‌این گرد هم آیی هم به وسیله روان‌شناس بررسی میشوید و هم میتوانید راحتتر به بعضی گرفتاری‌ها و نگرانی‌هایتان بپردازید. در این بین آزمایش‌های مورد نیاز نیز به شما ارائه می‌گردد. در نهایت 2 جلسه نهایی برای برای جمع‌بندی داده ها کسب گردیده، تعبیر و تفسیر آزمایش‌ها، کمک به تصمیم‌گیری و در شکل نیاز مهارت‌آموزی اختصاص دارد. هرچند ممکن میباشد بعضی اشخاص بر طبق وضعیت‌شان نیاز به اخذ جلسات بیشتر یا این که رفتن به سمت معالجه‌های شخصی یا این که زوج درمانی داشته باشند.


به کار گیری از فروم مشاوره اردواج چه فوایدی دلرد؟

به کارگیری از فروم مشاوره ازدواج میتواند کمک متعددی به شما در آشنایی راه و روش و چاه صحیح درباره با ازدواج داشته باشد.در واقع توسط این تالارهای گفتگو یا این که به عبارتی فروم مشورت اردواج میتوانید از نظرها اشخاص دیگر درباره با ازدواج باخبر گردید و در نتیجه تصمیمی منطقی درباره با ازدواج بگیرید.