چگونه معافیت سربازی بگیریم؟


شاید یکی از مهم ترین دغدغه های سربازان و یا کسانی که اقدام به سربازی کردن معافیت از سربازی باشد. همانطور که در مقالات پیش اشاره کردم انواع معافیت داریم که به اختصار توضیح میدهیم. پسرانی که به سن 18 سالگی میرسند مشمول دوره های سربازی هستند. همانطور که میدانید دوره سربازی به مدت دو سال است که بنظر پسران بسیار طولانی میباشد و بنظرشان این دوره وقت تلف کردن است و دوسال از بهترین دوران خود را صرف سربازی میکنند برعکس کسانی هم هستند که از جنبه مثبت به این دوره نگاه میکنند بهرحال از هر جنبه ای که باشد همه سعی در گرفتن معافیت سربازی دارند.

ما در این مقاله شما را راهنمایی خواهیم کرد که چگونه معافیت بگیرید؟ چه شرایطی رو باید دارا باشید تا معافیت سربازی به شما تعلق بگیرد؟ هماطور کخ از معنی لغوی معافیت پیداست، معافیت بمعنی برکناری و رهایی است. معافیت از سربازی هم یعنی برکنار شدن از انجام این دوره. بسیاری از سربازان دنبال بهانه اهای مختلفی هستند که از سربازی رفتن رهایی پیدا کنند و شاید تمام شرایط معافیت از سربازی را حفظ شده باشند. نواع معافیت شامل معافیت کفالت، معافیت مادر مطلقه، معافیت های پزشکی مثل دیسک کمر و چشم و ... وجود دارد که ما در این مقاله به معافیت کفالت و مادر مطلقه میپردازیم. مقالات ما را دنبال کنید تا کامل از شرایط تمام معافیت ها اطلاعات کافی کسب کنید.

معافیت کفالت سربازی، یکی از انواع معافیت ها است که برای مشمول شدن به این معافیت، باید شرایطی را دارا باشید. با توجه به آمارهای موجود 7 درصد معافیت ها مربوط به کفالت است.

منظور از مکفول، فردی است که بدلیل سرپرستی و نگهداری از خدمت سربازی معاف میشوند واین فرد کفیل پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، خواهر، برادر، همسر و فرزند خویش است.


یکی از مهم ترین شرایط برخوردار شدن از معافیت کفالت سربازی رسیدن به سن 18 سالگی و نداشتن غیبت است. نداشتن غیبت به این معنی است که که افراد زمانی که به سن 18 سالگی میرسند باید وضعیت خدمت عمومی انها روشن باشد و اگر در زمان نظام وظیفه خودش را معرفی نکند یا حضور پیدا نکندف فرد مورد نظر وارد غیبت سربازی میشود.

شرط بعدی آن است که فرد متقاضی باید تنها کفیل خود باشد. به این معنی که فرد بالای 18 سال باید تک پسر، برادر یا نوه بالای 18 سال خانواده باشد.

اگر افراد قبل از 18 سالگی ترک تحصیل کرده باشند و یا در دوره متوسط فارغ التحصیل شده اند باید قبل از اینکه 18 ساگلی آنها تمام شود یعنی 6 ماه قبل ان خود را به وظیفه عمومی معرفی کنند در غیر این صورت برای آنها غیت محسوب میشود.

باید در نظر داشت که شما در حین تحصیل هم میتوانید درخواست معافیت کفالت کنید و با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل شما از این معافیت بهره مند میشوید.

دیگر شرایط دریافت کفالت سربازی داشتن برادر بالای 18 سال است که این امر به تشخیص شورای پزشکی صورت میپذیرد.

اگر فرد مورد نظر تنها فرزند بالای 18 سال بود از سرپرستی و نگهداری برادر بیمار خود را برعهده داشت میتواند درخواست معافیت کفالت کند.

از دیگر معافیت ها معافیت مادر مطلقه است. برای گرفتن معافیت کفالت مادر، یکی از اصلی ترین شرایط این است که مادر شما مطلقه بوده و یا این که پدر شما در قید حیات نباشد.

هر فردی که بخواهد کفالت مادر خود را بگیرد باید دو شرط اصلی را رعایت کند:

• مادرش فاقد همسر باشد ( یعنی مادر شما باید مطلقه باشد و یا این که پدر شما در قید حیات نباشد )

• متقاضی به سن ۱۸ سالگی رسید باشد.

• متقاضی تنها فرزند بالای ۱۸ سال خانواده باشد ( اگر از این شرط برخوردار نبودید هم میتوانید از معافیت استفاده کنید که در ادامه توضیح خواهیم داد )


داوطلبان اخذ معافیت مادر مطلقه باید توجه داشته باشند که که رعایت زمان مشخص شده در آیین نامه کمسیون معافیت کفالت مادر از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. یعنی مادری که از همسرش جداشده باشد، به فرد مشمول برای این نوع شرایط معافیت موقت داده می‌شود و اگر تا ۳۰ ماه بعد از طلاق و یا فوت پدر مشمول ادامه داشته باشد، پس از گذشت ۳۰ ماه چنانچه مادر فاقد همسر و سرپرست باشد معافیت موقت می به معافیت دائم تبدیل می‌شود.

تمامی افراد ذکور بالای ۱۸ سال مشمول نظام وظیفه می‌شوند و باید به خدمت سربازی بروند. رفتن به خدمت سربازی برای تمامی مشمولان اجباری بوده مگر آن که فرد مشمولی شرایط رفتن به خدمت سربازی را نداشته باشد که در این صورت از حدمت سربازی معاف می‌شود.

اگر فردی وظیفه سرپرستی از اعضای خانواده را داشته باشد قانون معافیت از سربازی نیز شامل حال او می‌شود، اگر پدر و مادر فرد مشمول بنا بر دلایلی از هم جدا شوند، وظیفه نگهداری و سرپرستی از مادر بر عهده فرزند پسر او می‌باشد بنابراین فردی که پدر و مادرش از هم جدا شده باشند می‌تواند از معافیت کفالت مادر مطلقه یا همام معافیت طلاق استفاده کند و و در نتیجه به خدمت سربازی نرود.

در آخر چگونه باید به دریافت این معافیت ها اقدام کنیم؟

• مراجعه به یکی از دفاتر پلیس +۱۰ جهت دریافت فرم‌های مربوط به کفالت

• تکمیل فرم های مربوط به معافیت کفالت طلاق و تهیه مدارک ذکر شده در دفترچه

• مراجعه به دفتر پلیس + ۱۰ و تأیید مدارک، اسم و مشخصات در سیستم جهت ارسال به سازمان نظام وظیفه

• حضور مشمول در جلسه کمسیون که توسط سازمان نظام وظیفه عمومی به فرد مشمول اعلام می‌شود

در صورت مواجه شدن با دریافت هر یک از معافیت ها حتما با مشاوره معافیت سربازی در ارتباط باشید تا انها شما را راهنمایی کنند و بهترین تصمیم را در این راستا اخذ کنید.