خازن سنج

خازن سنج

این مجموعه نماینده فروش برندهایی نظیر تجهیزات اندازه گیری لوترون، قیمت تجهیزات اندازه گیری مولتی متریکس، تجهیزات اندازه گیری یونی تی Uni-T ، فروش تجهیزات تست فلوک FLUKE ، تجهیزات اندازه گیری هیوکی Hioki ، تجهیزات اندازه گیری کیوریتسو Kyoritsu ، قیمت تجهیزات اندازه گیری چاوین آرنوکس و … می باشد.

https://safirelectric.com/