بوتاکس دور چشم

بوتاکس چگونه چین و چروک ها را رفع می کند؟

بوتاکس از سه عنصر اصلی تشکیل شده است که شامل : سم بوتولینیوم، آلبومین و کلرید سدیم هستند. اصلی ترین ماده بوتاکس سم بوتولینیوم است، که از نوعی باکتری بوجود می آید. این سم نقش مهمی در رفع چین و چروک ها ایفا می کند، زیرا از انقباض عضلات جلوگیری می کند، اما چگونه؟

فرمان حرکت عضلات، توسط سیگنال های عصبی ارسال می شود. هنگامی که بوتاکس به عضلات یک ناحیه تزریق می شود، این سیگنال های عصبی توسط سم بوتولینیوم غیرفعال شده و از حرکت عضلات جلوگیری می شود. با تزریق بوتاکس به عضله مورد نظر، تکانه های عصبی آن بطور موقت مسدود می شوند و عضله نمی تواند حرکت کند. بدین طریق عضلات شل می شوند و چین و چروک های پوستی رفع می شوند.

آیا بوتاکس همه ی چین و چروک های زیر چشم را رفع می کند؟

بوتاکس اثربخشی بالایی دارد، اما فقط برای رفع چین هایی که در اثر حرکت عضلات ایجاد می شوند، استفاده می شوند. تزریق بوتاکس عموما برای رفع خطوط بین ابرو، خطوط پیشانی، چین و چروک های پنجه کلاغی و خطوط اطراف چشم استفاده می شود. خطوطی که روی صورت ثابت شده اند، به تنهایی با بوتاکس رفع نمی شوند و باید با سایر روش های درمانی ترکیب شود.

بوتاکس نمی تواند چین و چروک ها را بطور دائمی رفع کند، زیرا اثربخشی آن موقتی است. تزریق بوتاکس به دور چشم، 3 تا 6 ماه ماندگاری دارد و بعد از گذشت این مدت، چین و چروک ها قابل برگشت هستند. بعد از گذشت 6 ماه، مسیر ارسال تکانه های عصبی فعال می شود و عضلات دوباره منقبض می شوند. برای حفظ نتایج دائمی تزریق بوتاکس باید تمدید شود.