شرایط خرید و تقسیط سوابق بیمه‌ای «دورانِ سربازی»

به گزارش ایلنا، خرید سوابق بیمه دوران سربازی یکی از خدماتی است که سازمان تامین اجتماعی در قالب خدمات الکترونیک، ارائه می‌دهد.

بنابر اعلام اداره روابط عمومی تامین اجتماعی استان البرز، شروطی برای خرید سوابق این دوران وجود دارد.

بر این اساس، باید حق بیمه دوران مذکور پرداخت شده باشد و قبل از تاریخ تقاضا حداقل دو سال سابقه پرداخت حق بیمه وجود داشته باشد.

همچنین فردی که سنواتِ خدماتش را گذرانده، باید برای خرید سوابقش اقدام کند.

جدا از این مورد پرداخت حق بیمه دوران خدمت سربازی حداکثر در ۱۲ قسط امکان‌پذیر است و متقاضی ملزم به پرداخت در زمان‌های تعیین شده است.

بر این اساس بیمه‌شده درصورت‌ عدم توانایی پرداخت یکجای حق‌بیمه متعلقه می‌تواند در مهلت مذکور نسبت به ارائه درخواست تقسیط بدهی اقدام کند که در این حالت واحد اجرایی با توجه به میزان بدهی و سایر ملاحظات، حق‌بیمه متعلقه را حداکثر در ۱۲ قسط ماهانه تقسیط خواهد کرد.

تمامی مراحل خرید سوابق بیمه سربازی از طریق سایت تامین اجتماعی و به صورت غیرحضوری امکان پذیر است و نیازی به مراجعه برای خرید بیمه سربازی و یا تقسیط آن نیست.


سربازی و چگونگی احتساب در سوابق بیمه ای

اکبر قربانی مشاور روابط کار و تامین اجتماعی درباره نحوه وصل کردن زمان دوران خدمت سربازی به بیمه تامین اجتماعی اظهار کرد: مدت خدمت سربازی جزو سابقه بیمه حساب می‌شود و دو حالت دارد با واریز حق بیمه و بدون واریز حق بیمه برای این که دو سال خدمت سربازی به سابقه بیمه تامین اجتماعی اضافه شود.

مشاور روابط کار و تامین اجتماعی تصریح کرد: مدت زمان خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا آن‌هایی که به صورت داوطلبانه در جبهه‌ی جنگ شرکت کرده اند قبل از این که اشتغال داشته باشند و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان محسوب می‌شود.

قربانی درباره افرادی که قبل از رفتن به خدمت سربازی سر کار می‌رفتند گفت: اگر فرد شاغل بوده و بیمه هم برای او واریز شده و بعد به خدمت سربازی رفته است بعد از سربازی هم دوباره بیمه پرداز شده است چه در کارگاه قبلی کار کند و چه در جای جدید فرقی ندارد مشمول قانون کار بوده است در این حالت کافی است اشتغال قبلی خود را به تامین اجتماعی اعلام کند و در این صورت ۲ سال خدمت سربازی او جزو سابقه بیمه حساب می‌شود.

وی با بیان این که اقدام کردن برای سابقه سربازی بازه‌ی زمانی دارد افزود: اگر کارگری قبل از رفتن به خدمت سربازی شاغل و مشمول قانون کار بوده ۷ درصد مبلغ حق بیمه که سهم کارگر است از او اخذ نمی‌شود یعنی این مبلغ حق بیمه دوران سربازی از او گرفته نخواهد شد، اما اگر فرد قبل از سربازی اشتغال نداشته باشد و به سربازی رفته و بعد از آن شاغل شده در این حالت باید ۷ درصد حق بیمه خود را بر اساس دستمزدی که در حال حاضر می‌گیرد پرداخت کند تا سابقه سربازی او جزو سابقه بیمه او برود.

مشاور روابط کار و تامین اجتماعی درباره نحوه دریافت سابقه بیمه کارگران گفت: از زمانی که خدمات سازمان تامین اجتماعی در بستر الکترونیک ارائه می‌شود کارگران می‌توانند سابقه بیمه‌ای خود را ببینند البته این سامانه مشکلاتی را هم دارد که باید بر طرف شود.

قربانی با بیان این‌که زمانی که بیمه شدگان می‌خواهند سابقه‌ی بیمه‌ی خود را دریافت کنند با مشکلات مختلفی رو به رو هستند اظهار کرد: برای مثال کارگرانی که بعد از ۳۰ سال سابقه به دنبال بازنشستگی خود می‌روند متوجه می‌شوند کارفرما ۳۰ سال بیمه برای آن‌ها رد نکرده است کسری بیمه دو بخش دارد بخش اول به کسری‌های بیمه‌ی نشات گرفته از فعل کارفرمایان مربوط می‌شود بخش دوم به سازمان تامین اجتماعی بر می‌گردد یعنی کارفرما لیست بیمه را رد کرده است، اما در ساماندهی تامین اجتماعی ثبت نشده است.

وی ادامه داد: اگر کسری بیمه ناشی از قصور کارفرما باشد و کارفرما از واریز بیمه به هر دلیل سر باز زده باشد در این شرایط کارگر باید به اداره کار شکایت کند تا به حق و حقوق خود برسد.

ماده ۱۹ قانون کار می‌گوید: در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در می‌آید، ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خودبرگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کار مشغول می‌شود.