بررسی سیستم های خنک کننده ی ساید بای ساید دوو

ساید بای ساید دوو دارای چند سیستم خنک کننده است که اولین، سیستم تهویه است که وظیفه ی توزیع متوازن دما و رطوبت در تمام محفظه ها را بر عهده دارد. دومین سیستم استاتیک است که وظیفه حفظ رطوبت کافی برای حفظ عمر مواد غذایی را بر عهده دارد. سومین سیستم بدون یخ زدگی است که باعث می شود مواد غذایی یخ نزنند و دمای مناسب در همه جای یخچال وجود داشته باشد.