افزایش خودباوری در پسران و مردان

در محافل اجتماعی و جلسات خانوادگی، بیشتر او را شرکت دهید.

در مراسم خانوادگی و دورهمی های فامیل و دوستان، سعی کنید که با مطرح کردن موضوعی، او را درگیر کنید و اگر او خجالت کشید و یا عصبی شد، حتما این دورهمی ها را کوچکتر نمایید. در این جلسات، از موضوعاتی که مرد شما زیاد به آن علاقه دارد، مانند غذا، کتاب یا بازیگری که میدانید برای همسرتان جذاب است، بیشتر صحبت کنید و او را وادار به همکاری نمایید.

از فعالیت هایی استفاده کنید که همسرتان بتواند در آن ها خودنمایی کند.

حتما از مهارت و تخصصی که همسرتان دارد، استفاده کنید و او را معلم و معشوق خود بدانید و سعی کنید که آن مهارت را از مرد خود یاد بگیرید. همین کار باعث افزایش اعتماد به نفس در مردان می شود.

علت کاهش اعتماد به نفس مرد خود را پیدا کنید.

قطعا هر شخصی بنا به مشکلاتی مانند نداشتن مهارت و تخصص، سرکوب شدن توسط اعضای خانواده و غیره، دارای اعتماد بنفس پایینی می باشد که باید ریشه آن را در گذشته و حالات او پیدا نمود. اگر همسر شما به علت اضافه وزن دارای این مشکل شده است، با او ورزش کنید و همیشه همراه او باشید. در واقع تنها کسی که می تواند مشوق یک مرد باشد تا او بتواند بر تمام مشکلات غلبه کند، فقط یک زن است.

اجازه ندهید که افکار منفی مدام سراغ او بیاید.

منبع: تقویت اعتماد بنفس در مردان و پسران