افزایش عزت نفس در کودکان به چه شکلی است؟

اجازه دهید که کودک، با خطرات مواجه شود و آن را تجربه کند.

یکی از کارهای مهمی که یک پدر و مادر باید انجام دهند، دادن فرصت تجربه به کودکان خود می باشد. اگر کودکی خواست خودش لیوانش را از آب پر کند یا با قاشق بزرگ، غذای خود را بخورد، به او اجازه این کار را بدهید. همین کارهای کوچک باعث بالا بردن عزت نفس در کودکان و نوجوانان می شود.

اجازه دهید کودک، خود انتخاب کننده باشد.

اجازه دهید که کودکان خودشان انتخاب کنند که چه کاری خوب است و چه کاری بد. هر زمان که آن ها تفاوت هوای گرم و سرد را بدانند، مطمئن باشید که لباس مربوط به آن هوا را به تن خواهند کرد. عمو ما کودکان از سن ۲ سالگی، قدرت تشخیص شان افزایش می یابد. این یکی دیگر از راه های افزایش عزت نفس در کودکان می باشد.

اجازه دهید که کودکان به شما در کارها کمک نمایند.

بسیاری از کودکان دوست دارند که به شما در انجام کارهای منزل مانند آشپزی، نظافت، مرتب کردن تخت و غیره کمک نمایند. لطفا به کودکان اجازه همکاری و کمک دهید تا حس ناتوان و بی عرضه بودن به آن ها دست ندهد.

آن ها را در رسیدن به علایق خود، تشویق کنید.

یکی از راه های افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس، تشویق کردن کودکان به کارهایی است که دوست دارند، آن را به اتمام برسانند. البته این کار می تواند تمام کردن یک نقاشی یا یک بازی باشد.

منبع: https://mahdavinasab.com/increased-self-esteem-in-children/