سعی کن این افراد رو تو زندگیت از دست ندی


سعی کن این افراد رو تو زندگیت از دست ندی

کسانی که هر وقت بهشون پیام میدی یا زنگ میزنی خیلی طول نمیکشه که جوابت رو بدن.

کسانی که هر وقت باهاشون حرف میزنی قضاوتت نمیکنن.

کسانی که برای کمک خواستن فقط کافیه یک پیام بهشون بدی.

کسانی که وقتی فکر میکردی هیچکسی رو نداری کنارت بودن.

کسانی که همه کاری کردن تا تو لبخند به لبات بیاد.

کسانی که جلو بقیه حمایتت کردن.

کسانی که تلاششون رو کردن تا تو راه رو اشتباه نری.