قوانین تجاری ترکیه

قوانین تجاری ترکیه و سرمایه گذاری در ترکیه دارای شرایط خاص خود می باشد و زمینه های متفاوتی را شامل می شود. در واقع می توان بیان داشت که تجارت در ترکیه هم به صورت سنتی و بومی و هم به صورت نوین و مدرن جریان دارد.

رشد اقتصاد و تجارت در ترکیه به بخش های متفاوتی همچون کشاورزی، صنعت، معدن، خدمات فنی و مهندسی و هم چنین صنعت توریسم تقسیم می شود.

کشور ترکیه درای موقعیت جغرافیایی مناسبی می باشد زیرابه عنوان مرزی بین آسیا و اروپا به حساب می آید که سبب می شود تا به عنوان منطقه ای حساس از نظر اقتصادی نیز به شمار رود. از این کشور می توان برای ترانزیت محصولات، کالا و انرژی استفاده کرد.

سرمایه گذاری در ترکیه

افراد بسیاری امروزه در حال مهاجرت به ترکیه و استانبول هستند که در این میان، سرمایه گذاری در ترکیه راهکاری بسیار مناسب خواهد بود. سرمایه گذایر در ترکیه در حوزه های کاری متفاوتی همچون خرید ملک در ترکیه، خرید آپارتمان در استانبول و … امکان پذیر خواهد بود. علاوه بر این می توان در ساخت پروژه ها و طرح های توسعه ای سمایه گذاری کرد.

در این میان دولیت ترکیه برای جذب و تشویق افراد خارجی برای سرمایه گذاری مواردی را در نظر گرفته است.


مشوق های سرمایه گذاری برای افراد خارجی در ترکیه

برای تشویق افراد خارجی برای سرمایه گذاری تمهیداتی در نظر گرفته میشود که به شرح زیر خواهد بود:

در مناطق صنعتی و آزاد برای احداث کارخانه، زمین رایگان در اختیار قرار داده می شود.

افراد خارجی می توانند با سرمایه گذاری جهت اقامت در ترکیه و اقامت در استانبول اقدام کنند.

هم چنین با سرمایه گذاری از طریق خرید ملک در استانبول و ترکیه و خرید آپارتمان در ترکیه پس از دو سال زندگی به طور مداروم در این کشور، اقامت خود را دریافت خواهند کرد.

مالیات در نظام مالیاتی ترکیه

مالیات در ترکیه به دو دسته مالیات مستقیم و مالیات غیر مستقیم دسته بندی می شود. در این میان نیز تشویق های مالیاتی نیز وجود دارد.

تشویق های مالیاتی ترکیه

همانطور که واضح است با توجه به میزان سرمایه گذاری و هم چنین منطقه و نوع سرمایه گذاری، میزان تشویق برای سرمایه گذار نیز متفاوت خواهد بود.

مالیات بر واردات ترکیه با توجه به جدول تعرفه کالا و نوع کالا مشخص می شود. کالاهایی که در گردش آزاد هستند را می توان بدون حق گمرکی بین ترکیه و کشورهای اروپایی جا به جا کرد.

هم چنین در صورتی که فردی کالاها را از مناطق آزاد خریداری کند نیز نیازی به پرداخت مالیات ارزش افزوده نخواهد بود.


برای اطلاع از شرایط خرید ملک در ترکیه، ثبت شرکت در ترکیه و اقامت در ترکیه، می توانید با مشاوران و کارشناسان لیان در تماس باشید.

همچنین آخرین اطلاعات کشور ترکیه را می توانید از سایت های رسمی وزارت خانه های این کشور نیز رسیدگی کنید که به شرح زیر می باشد:

وزارت اقتصاد کشور ترکیه به آدرس www.Economy.gov.tr

وزارت مستشاری تجارت خارجی کشور ترکیه به آدرس www.dtm.gov.tr

سازمان خصوصی سازی کشور ترکیه به آدرس www.oib.gov.tr

سازمان تجارت خارجی کشور ترکیه به آدرس www.foreigntrade.gov.tr