پیج آتوریتی و دامین آتوریتی چیست؟

پیج آتوریتی ( Page Authority) و دامین آتوریتی (Damin Authority) اعدادی در بازه ی 0 تا 100 هستند که توسط یکی از معروف ترین ابزار های کمپانی moz برای سنجش میزان اعتبار و قدرت یک دامنه میباشند. این دو فاکتور بیانگر شهرت و میزان اعتبار دامنه شماست که با توجه به معیار هایی که در ادامه خواهیم گفت به صفحات سایت شما و در نهایت به دامنه شما داده می شود. این دو فاکتور را نمیتوان معیار اصلی رتبه بندی گوگل و دیگر موتور های جست و جو دانست، اما با توجه به تشابه الگوریتم های این ابزار با الگوریتم های گوگل (پیج رنک سابق گوگل) و همچنین مقایسه و پایش سایت های معتبر، میتوان گفت که این عدد در اکثر مواقع رابطه مستقیم با رتبه و اعتبار سایت در موتور های جست و جو دارد. به طور کلی میتوان گفت که دامین آتوریتی و پیج آتوریتی نشانگر میزان قابلیت دریافت رتبه برای یک سایت هستند.

تفاوت دامین آتوریتی و پیج آتوریتی

تعریف پیج آتوریتی (اعتبار صفحه) : Page Authority به اختصار PA اعتبار و قدرت هر یک از صفحات سایت را به صورت مجزا بررسی و نمایش میدهد. این عدد هم مانند دامین آتوریتی عددی در بازه 0 تا 100 است که معمولا صفحه اصلی سایت شما بیشتری اعتبار را در مقایسه با دیگر صفحات دارد. همانطور که از توضیحات بر می آید این عدد برای هر یک از صفحات سایت شما متفاوت است( معیار اصلی تفاوت نیز مجموع اقداماتی است که به صورت خاص روی هر یک از صفحات انجام شده. اقداماتی مانند دریافت بک لینک و...)

تعریف دامین آتوریتی (اعتبار دامنه) : Domin Authority به اختصار DA بیانگر اعتبار کلی دامنه شما و متعلق به صفحه خاصی نیست. به طور کلی میتوان گفت که دامین آتوریتی از مجموع میانگین پیج آتوریتی ها بدست می آِید.

دو فاکتور متفاوت پیچ اتوریتی و دامین اتوریتی ولی وابسته بهم!

همان طور که در بالا اشاره کردیم، دامین آتوریتی نشان گر میزان اعتبار دامنه شما و پیج آتوریتی بیانگر و نشانگر اعتبار هر یک از صفحات سایت شما است. اما بهتر است بدانید که این اعداد بر اساس یک سری فرمول ها به یکدیگر وابسته هستند، به این صورت که گاها بیان میشود دامین آتورینی میانگین تمامی پیج آتوریتی های شما است و یا این نظریه بیان میشود که به هر میزان اعتبار دامنه شما بالا باشد، اعتبار صفحات شما در بدو انتشار بالاتر خواهند بود.

https://linkyar.com/