زودیاک چیست ؟

در زمان‌های باستان انسان‌ها ستاره‌ها را با طرحی خاص یا گروهی در آسمان دنبال می‌کردند که به آن صورت فلکی گویند. در این مطلب از مجله دنیای مد در مورد تاریخچه زودیاک و علائم آن صحبت خواهیم کرد.


زودیاک منطقه ای از آسمان است که تقریبا ۸ درجه شمال یا جنوب (به اندازه عرض جغرافیایی آسمانی) مسیر آشکار خورشید در طول حوزه آسمانی در طول سال است. مسیرهای ماه و سیارات قابل مشاهده نیز درون کمربند زودیاک قرار دارند.

در طالع بینی غربی و پیش از این نجوم، زودیاک به دوازده نشانه تقسیم شده است که هر کدام ۳۰ درجه طول سیاره ای را اشغال می‌کنند و تقریبا مربوط به صور فلکی هستند.

تاریخچه زودیاک

تاریخچه زودیاک به بابلیان (Chaldean) بر می گردد. در حدود قرن ۵ قبل از میلاد، اختر شناسان بابلی هر سال را به ۱۲ ماه ۳۰ روزه تقسیم کردند و برای هر کدام یک نشان گذاشتند.

در خاطرات نجومی بابلی ها، موقعیت سیاره به طور کلی تنها با توجه به علامت زودیاک ثبت می‌شد.

نشانه های زودیاک

دوازده نشانه زودیاک یک سیستم مختصات آسمانی را تشکیل می‌دهند.

  • فروردین؛ برج حمل (Aries ) - اردیبهشت؛ برج ثور (Taurus) - خرداد؛ برج جوزا (Gemini)
  • تیر؛ برج سرطان (Cancer) - مرداد؛ برج اسد (Leo) - شهریور؛ برج سنبله (Virgo)
  • مهر؛ برج میزان (Libra) - آبان؛ برج عقرب (Scorpio) - آذر؛ برج قوس (Sagittarius)
  • دی؛ برج جدی (Capricorn) - بهمن؛ برج دلو (Aquarius) - اسفند؛ برج حوت (Pisces)