مهارت تفکر نقاد

مهارت تفکر نقاد چیست و چقدر در زندگی می تواند موثر باشد؟ آیا برای شما پیش آمده است که فردی با صحبت ها و استدلال هایش بتواند نظر شما را در مورد موضوعی عوض کند؟ تبلیغات چقدر می تواند بر روی انتخاب های شما تاثیر گذار باشد؟ قبل از انتخاب و یا تصمیم گیری چقدر در مورد آن موضوع تحقیق می کنید؟


تمام این پرسش ها شما را به سمت تفکر نقاد هدایت می کند و به شما کمک می کند تا بتوانید به سوال " مهارت تفکر نقاد چیست" پاسخ دهید. این مهارت یکی از مهارت های ده گانه است که باید بسیاری از افراد آن را بیاموزند و به کار بستن آن در زندگی می تواند سبک زندگی افراد را تغییر داده و موفقیت های شغلی و اجتماعی به همراه داشته باشد. پس قبل از همه به تشریح پاسخ سوال " مهارت تفکر نقاد چیست" می پردازیم.
مهارت تفکر نقاد چیست

مهارت تفکر نقاد چیست  و یا تفکر نقادانه چیست و تعریف آن به چه صورت است؟ مهارت نقادانه در دوره نوجوانی و آغاز جوانی بیشترین کاربرد را دارد. تفکر نقادانه در واقع نوعی تفکر منطقی است که بیشتر برای انجام کار های مهم و یا گرفتن تصمیم های اساسی کاربرد دارد. تفکر نقادانه یعنی هر حرف و صحبت و تبلیغی را بدون فکر و استدلال نپذیریم و قبل از قبول یا رد آن به خوبی در مورد آن موضوع فکر نماییم و در مورد درستی یا نادرستی آن اطمینان حاصل کنیم.


داشتن تفکر نقادانه فقط مختص رفتار و گفتار بقیه نیست بلکه این تفکر باید شامل رفتار ها و گفتار های خود انسان نیز بشود. در تفکر نقادانه فرد به دنبال اطلاعات و دلایل و شواهدی است که به موجب آن بتواند صحت موضوعی را درک کند و یا از نادرستی آن اطمینان حاصل نماید و با کسب دلایل و شواهد منطقی بتواند راحت تر قضاوت کرده و نتیجه گیری درستی داشته باشد. تمامی این مطالب پاسخ به سوال "مهارت تفکر نقاد چیست" را شکل می دهند.


در ادامه بحث " مهارت تفکر نقاد چیست" به این موضوع می رسیم که این تفکر به انسان کمک می کند تا بدون احساس و بر اساس اصول و منطق بتواند فکر کند و تصمیم گیری نماید. طبیعتا انتخاب های نشات گرفته از تفکر نقادانه انتخاب هایی درست و منطقی خواهد بود و نتایج درستی را نیز به همراه خواهد داشت. داشتن تفکر نقادانه علاوه بر این که تصمیم گیری های منطقی به دنبال دارد، شیوه ای درست در مدیریت زمان است.


زیرا انتخاب های درست و رفتار های منطقی ناشی از تفکر نقادانه جلو بسیاری از خطاها را گرفته و در نتیجه در زمان صرفه جویی خواهد شد. شاید ظاهرا چنین به نظر برسد که داشتن تفکر نقادانه ساده است اما بهتر است بدانیم که کسب چنین مهارتی باید همراه با آموخته های علمی و آموزش های درست باشد، بنابراین بهتر است از سنین مدرسه و جزو یکی از مهارت های زندگی، مهارت نقادانه به دانش آموزان آموزش داده شود.


حتما بخوانید: مهارت خودشناسیراه های افزایش مهارت تفکر نقاد

بعد از بررسی پیرامون مبحث " مهارت تفکر نقاد چیست" دریافتیم که این تفکر به چه میزان می تواند در مسیر زندگی نوجوان و جوان تاثیرگذار باشد و به داشتن تصمیمات درست و منطقی و حل مسئله به او کمک کند. حال به دنبال راهکارهایی برای افزایش مهارت تفکر نقاد هستیم. به کار بستن درست راهکار های ارائه شده در زیر می تواند در تقویت مهارت تفکر نقادانه بسیار موثر باشد.


سوال بپرسید.


در هنگام مواجهه با پدیده ها و موضوعات مختلف سعی کنید در مورد آن موضوع سوالات اساسی که در ذهن تان شکل می گیرد را بپرسید. در مورد موضوعات مختلف، ابعاد گوناگون آن موضوع را مورد بررسی و کاوش قرار دهید و  بعد از طرح سوالات متنوع، به دنبال جواب های آن نیز باشید.


در باور هایتان تجدید نظر کنید.


در ادامه بحث "مهارت تفکر نقاد چیست" و راه های افزایش آن کدامند باید بگوییم که سعی کنید باور های اساسی ذهن تان را زیر سوال ببرید و آن ها را به چالش بکشید. در مورد باورهایتان تحقیق نموده و افق دیدتان را گسترش دهید. از خود سوال کنید که اگر باور هایم درست نباشد، چه می شود.


با افراد موفق و با هوش در ارتباط باشید.


بعد از پاسخ دادن به سوال "مهارت تفکر نقاد چیست" در بیان راهکار های افزایش مهارت تفکر نقاد، ارتباط با افراد باهوشی که از این تفکر بهره مند هستند، بسیار موثر است. افراد باهوش راه حل های موثری برای مسائل مختلف دارند و با تمرین آموخته اند تا تفکر نقادانه را به خوبی در زندگی خود به کار بگیرند.
از زوایای گوناگون به یک مساله نگاه کنید.


همیشه از آن زاویه ای که دلتان می خواهد مساله را نبینید. جای علت و معلول را عوض کنید و با عینک دیگران هم مساله را از نگاه بگذرانید. تمامی راهکارهای بالا به شما کمک می کند بتوانید به سوال "مهارت تفکر نقاد چیست" پاسخ داده و این مهارت را افزایش دهید.


حتما بخوانید: مهارت همدلیمزایای مهارت تفکر نقاد چیست

داشتن و ایجاد هر یک مهارت های ده گانه زندگی، به افراد برای زندگی بهتر کمک می کند، در این جا مزایای تقویت مهارت تفکر نقاد ذکر شده است.


دست یافتن به تواضع و فروتنی در زمینه فکری:


فرد بداند و آگاه باشد که در زمینه ی دانش و شناخت فردی اش دارای محدودیت های بسیاری است.


نسبت به دیدگاه های مختلف نگاه همدلانه ایجاد می شود:


این نگاه به انسان کمک می کند خودش را جای دیگران بگذارد تا بتواند آن ها را به خوبی بفهمد و درک کند. فهمیدن دیگران به معنای قبول نظرات آن ها نیست. تمامی این موارد از اثرات داشتن تفکر نقادانه است که این تفکر بعد از درک موضوع " مهارت تفکر نقاد چیست" به وجود می آید.


فرد به استقلال فکری دست پیدا می کند:


استقلال فکری یعنی به کمک عقل بتوانیم باور ها و ارزش هایمان را کنترل نماییم. اما به راستی تاثیرات مثبت داشتن مهارت تفکر نقاد چیست و چه نقشی در استقلال فکری دارد؟ تفکر نقادانه به فرد کمک می کند تا بتواند به جای خود بیاندیشد، فکر کند و فرایند امور زندگی اش را خود فرد به دست بگیرد.


اطمینان به عقل و پایبند بودن به دلایل در تصمیم گیری ها:


داشتن این نوع تفکر و به کار بستن آن در زندگی به فرد کمک می کند تا بتواند درست بیاندیشد، اصولی تصمیم بگیرد و به درستی تصمیم هایش را در زندگی به کار برده و نتایج مثبتی نیز از آن ها برداشت نماید. فرد با دیدن نتایج  مثبت بهره مندی از تفکر نقادانه تشویق می شود تا این مهارت را در تمامی زمینه های زندگی اش استفاده نماید.


صرفه جویی در وقت و انرژی:


فردی که دارای تفکر انتقادی است، سریع تر و درست تر تصمیم می گیرد و بعد از تصمیماتش دیگر دچار شک و تردید نمی شود. در نتیجه در زمان و انرژی اش صرفه جویی کرده است. در صورت نداشتن تفکر نقادانه فرد دائما در شک و گمان است و زمان زیادی را صرف تصمیم گیری هایش می کند.


در ادامه بخوانید: انتقاد پذیری
سوالات متداول1- ✔️ مهارت تفکر نقاد چیست؟

✔️​ مهارت نقادانه در دوره نوجوانی و آغاز جوانی بیشترین کاربرد را دارد که رد متن مقاله توضیحات کامل آن ارائه شده است.

2- ✔️ راه های افزایش مهارت تفکر نقاد چیست؟

✔️ راهکار های زیادی برای افزایش مهارت زندگی تفکر نقادانه وجود داشته که در متن مقاله برخی از آن ها توضیح داده شده است.

3- ✔️ مزایای مهارت تفکر نقاد چیست؟

✔️ داشتن و ایجاد هر یک مهارت های ده گانه زندگی، به افراد برای زندگی بهتر کمک می کند که در متن مقاله شرح داده شده است.


منبع : مهارت تفکر نقاد