آدرس باجه های رفع نقص کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد

داوطلبان واجد شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد در تاریخ ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد می بایست با دقت کامل فرم نام نویسی را تکمیل نمایند. زیرا هرگونه اشتباه ممکن است در روند پذیرش شما اختلال به وجود آورد. لازم است یادآور شویم برای تمام اشتباهات موجود در روند ثبت نام نیاز به مراجعه حضوری به باجه های رفع نقص نمی باشد و بسیار از نواقص را می توانید با ویرایش اطلاعات ثبت نام کارشناسی ارشد حل و فصل نمایید.


هرساله با نزدیک شدن به زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد، سوالات بسیاری در خصوص چگونگی ویرایش اطلاعات ثبت نام، مشخصات درج شده، عکس و... از کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی مشاوران برتر پرسیده می شود که در پاسخ به این سوال می بایست بگوییم که سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان مجری برگزاری آزمون در مقطع کارشناسی ارشد برای اشتباهات سهوی و یا عمدی ثبت نام، فرصت هایی را من باب ویرایش اطلاعات در اختیار متقاضیان قرار می دهد. 


در صورتی که در بازه های زمانی مشخص شده، موفق به ویرایش اطلاعات خود نشده اید می توانید در زمان دریافت کارت ورود به جلسه به آدرس باجه های رفع نقص کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد، مراجعه حضوری داشته باشید.منبع: نشانی باجه های رفع نقص کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد