آدرس مراکز گزینش و مصاحبه ارتش

تحصیل در دانشگاه های نظامی همواره مورد پسند بسیاری از مردم بوده است. ازجمله ارگان های نظامی "ارتش جمهوری اسلامی ایران" می باشد. ورود به این ارگان و تحصیل در دانشگاه های زیر نظر ارتش از طریق آزمون ورودی مختص ارتش (ثبت نام دانشگاه افسری ارتش)، کنکور سراسری و عضویابی ارتش در دفاتر گزینش امکان پذیر است. در مقاله حاضر به بررسی آدرس مراکز گزینش و مصاحبه ارتش هر استان می پردازیم.
منبع: آدرس مراکز گزینش و مصاحبه ارتش