رشته ها و دانشگاه های افسری ارتش

ارتش جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از امنیت کشور دانشجو جذب می نمایند. برای ورود به دانشگاه های نظامی می بایست ثبت نام دانشگاه افسری ارتش را انجام دهید و منابع آزمون افسری ارتش را مطالعه نمایید. در صورت قبولی در آزمون ورودی اولیه می توانید برای مصاحبه ارتش به آدرس مراکز گزینش و مصاحبه ارتش مراجعه نمایید. رشته ها و دانشگاه های افسری ارتش در ادامه قابل مطالعه می باشند.


دانشگاه افسری ارتش از بین رشته های (علوم تجربی، ریاضی و فیزیک و علوم انسانی) اقدام به جذب دانشجو می نماید.رشته ها و دانشگاه های افسری ارتش