برنامه ریزی کنکور دی ماه

جمع بندی کنکور دی 1402


همه ما می دانیم که برنامه ریزی درسی و نحوه مطالعه اهمیت بسیار زیادی در کسب نتیجه نهایی کنکور دارد اما در این بخش توجه شما را بخش مهمتری جلب می کنیم که از سوی اکثر داوطلبان، کم اهمیت تر از برنامه ریزی درسی شمرده می شود. جمع بندی کنکور سراسری از دیگر مواردی است که رعایت صحیح آن، مستقیما بر رتبه شما تاثیر خواهد گذاشت.


برنامه ریزی درسی، مشاوره، پشتیبانی، آزمون های آزمایشی، برنامه تست زنی، برنامه مرور و... مواردی است که بارها درباره آن ها بحث نموده ایم و اما بایستی ذکر کنیم که رعایت تمام موارد فوق، بدون داشتن برنامه جمع بندی، نتیجه مثمر ثمری نخواهد داشت. 


برای دستیابی به رتبه خوب در کنکور بایستی تمام مراحل را دقیقا رعایت کنید و در واقع برنامه جمع بندی، به عنوان قدم نهایی شرکت کنندگان کنکور به حساب می آید. در صورتی که با نحوه تنظیم برنامه جمع بندی آشنا نیستید، پیشنهاد می کنیم مقاله جمع بندی کنکور سراسری مشاوران برتر را مطالعه نمایید و یا از کارشناسان موسسه مشاوران برتر راهنمایی دریافت نمایید. 


منبع: برنامه ریزی آزمون دی ماه