برنامه ریزی کنکور دی ماه

کنکور سراسری یکی از مراحل مهم تحصیلی در زندگی اشخاص به حساب می آید و تحصیل در دانشگاه نامدار و سطح یک کشور نیازمند کسب رتبه قبولی کنکور می باشد. باتوجه به تغییراتی که در کنکور سال جاری و سال های بعد به وجود آمده است، بایستی خودتان را برای شرایط جدید شرکت در کنکور آماده کنید. 


از جمله مواردی که اطلاع از آن ضروری می باشد، کسب اطلاع درباره ضرایب درس های کنکور است. سپس بایستی منابع کنکور را تهیه کنید و با پشتیبان کنکور خود مشورت نمایید و در صورت تایید منابع منتخب، برنامه ریزی کنکور را انجام داده و برای رقابت با سایرین آماده شوید.


نحوه برنامه ریزی کنکور دی ماه 1402


چگونه برنامه ریزی کنیم که در کنکور دی قبول شویم؟ برنامه ریزی کنکور بایستی به صورت شخصی سازی شده انجام شود و داوطلبان نباید از یک برنامه به صورت گروهی استفاده کنند بلکه هر فرد متناسب با شرایط خود بایستی برنامه ریزی درسی اختصاصی داشته باشد.


برخی برنامه ریزی برای کنکور را صرفا مطالعه دروس می دانند و در برنامه آن ها هیچ اثری از مرور کردن و تست زدن وجود ندارد!!! تاکید می کنیم که برنامه شما بایستی متشکل از مطالعه، مرور، تست زدن، رفع اشکال، جبرانی، استراحت، کلاس و... باشد و نباید تک بعدی باشید و کل زمان خود را به درس خواندن اختصاص دهید بلکه تمام موارد نامبرده، ضروری می باشد. منبع: برنامه ریزی برای کنکور دی