دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه های سراسری و آزاد

متقاضیان ورود به مقطع کارشناسی ارشد پس از ثبت نام کارشناسی ارشد 1400 و شرکت نمودن در آزمون، بایستی منتظر اعلام نتایج کارشناسی ارشد 99 باشند و به محض مشاهده نتایج بایستی انتخاب رشته خود را انجام دهند. ضرورت به انجام رساندن مرحله انتخاب رشته، مطالعه نمودن دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه های سراسری و آزاد می باشد. زیرا در این دفترچه تمام اطلاعات مورد نیاز برای انتخاب رشته درج گردیده است و با مطالعه به هنگام آن، میزان خطا در انتخاب رشته خود را به میزان قابل توجهی کاهش خواهید داد.

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه های سراسری و آزاد