دفترچه ثبت نام کنکور سراسری

ثبت نام کنکور سراسری و آزاد با یکدیگر ادغام شده و یک آزمون جهت ورود به تمامی دانشگاه ها برگزار می گردد. در سال جاری یک آزمون بر اساس دروس نظام آموزشی 3-3-6 برگزار خواهد شد و سوابق تحصیلی داوطلبان 30 درصد تاثیر مثبت دارد. دفترچه ثبت نام کنکور سراسری معمولا چند روز قبل از زمان ثبت نام، در سایت ثبت نام کنکور سراسری بارگذاری می گردد. شما عزیزان در صورت تمایل می توانید ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد را نیز انجام دهید.

دفترچه ثبت نام کنکور سراسری قابل دریافت از سایت سازمان سنجش آموزش کشور و مقاله حاضر می باشد. منبع: دفترچه ثبت نام کنکور سراسری و ازاد