زمان ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور به طور معمول در سایت سازمان سنجش انجام می شود و در سال جاری، از تاریخ 10 تا 20 اسفند ماه اختصاص به زمان ثبت نام ارشد فراگیر داشته است. پیش بینی می کنیم زمان مقرر، دچار تمدید شود که در صورت تمدید ثبت نام، از طریق شبکه های اجتماعی مشاوران برتر به اطلاع شما خواهیم رسانید.


داوطلبانی که شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور را داشته باشند، در زمان مقرر با مراجعه به سایت ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (سایت سازمان سنجش آموزش کشور)، می توانند ثبت نام خود را انجام دهند. متقاضیانی که ثبت نام آزمون را انجام می دهند به عنوان دانش پذیر نامیده می شوند و می بایست در آزمونی 6 الی 10 واحدی شرکت نمایند. در صورت کسب حدنصاب علمی مورد نیاز آزمون وارد ترم دوم خواهند شد.منبع: زمان ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور