لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه های علمی کاربردی دو نوبت در سال و توسط سایت سنجش انجام می شود. داوطلبان می توانند در دو مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، شروع به تحصیل کنند. شایان ذکر است که تمام داوطلبان لازم است شرایط ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی را داشته تا در لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی، تحصیلات خود را آغاز کنند.


رشته های دانشگاه جامع علمی کاربردی در هر نیمسال توسط سایت سازمان سنجش اعلام می گردد.


لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی 1401


دانشگاه علمی کاربردی به دلیل ورود بدون آزمون، شهریه مناسب علمی کاربردی، ثبت نام دو بار در سال، اعتبار مدرک مناسب، آموزش با کیفیت و... جزو دانشگاه های بدون آزمون به حساب می آید که طرفداران خود را دارد. از همین رو در جداول پایین لیست رشته های کاردانی ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته برای شما قابل مشاهده است.


منبع: رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی