لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه نوبت دوم

دانشگاه شبانه یا نوبت دوم رشته های بدون آزمون ارائه می دهد؟ در پاسخ به این سوال بایستی بگوییم بله، هر ساله دانشگاه های نوبت دوم نیز مانند سایر دانشگاه ها، رشته هایی را به صورت بدون کنکور ارائه می دهند و داوطلبان می توانند به دفترچه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه های سراسری مراجعه نمایند و از لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه نوبت دوم مطلع شوند.


دانشگاه های نوبت دوم در دو نیمسال تحصیلی اول و دوم (مهر و بهمن) اقدام به جذب دانشجو به صورت بدون کنکور می کنند.


لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه نوبت دوم 1401


اگر قصد اشتغال به تحصیل در دوره های روزانه یا نوبت دوم را دارید، می بایست یا ثبت نام کنکور را انجام دهید و یا ثبت نام بدون آزمون دانشگاه سراسری را داشته باشید. ممکن است برایتان سوال به وجود آید که آیا ثبت نام بدون آزمون دانشگاه شبانه امکان پذیر است؟ بله، شما می تواند در دو نیمسال تحصیلی مهر و بهمن ماه متقاضی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه های نوبت دوم شوید.


منبع: رشته های بدون آزمون دانشگاه نوبت دوم