انواع امریه سربازی شامل چه مواردی است؟

امریه سربازی مفهوم مهمی است که سازمان وظیفه عمومی کشور به آن پرداخته است و بخشی از قوانین و مقررات این سازمان به موضوع امریه تخصص یافته است. امریه به نوعی راهی برای برقراری تعادل در تعداد نیروهای حاضر در پادگان ها و یگان های نظامی است که البته به نفع سربازان و مشمولان نظام وظیفه است و میتوانند دوره سربازی راحت تری داشته باشند.

امریه سربازی
امریه سربازی

اما قبل از هر چیز باید بدانیم که مفهوم امریه چست؟ در پاسخ باید بگوییم که سازمان وظیفه هر ساله خدمت سربازی تعداد زیادی از سربازان و مشمولان با شرایط خاص را به عنوان نیروی کار به سازمان و ارگان های مختلف واگذار می کند. این افراد بایستی دوره دو ساله سربازی را که بدون انجام خدمات رزمی و پست های شبانه و … است در ارگان مربوطه بگذرانند.

لذا با توجه به این مزیت ها هر سال تعداد زیادی از مشمولان خدمت وظیفه به دنبال راهی هستند که به عنوان امریه خدمت کنند.

امریه سربازی، انجام خدمت وظیفه اجباری در ادارات و سازمان ها ی کشور است.

انواع امریه سربازی شامل چه مواردی است؟

لیست ارگان های امریه سربازی شامل تمام وزارت خانه ها و سازمان هایی است که در هر سال برای تکمیل نیروی کار مورد نیاز خود اقدام به جذب سربازان امریه می کنند. متقاضیان دریافت امریه میتوانند از بین این ارگان ها یکی را انتخاب کنند و اقدامات لازم را برای امریه شدن انجام دهند.

نکته ای که باید در نظر گرفت این است که شما می توانید تنها برای یکی از ارگان های امریه گیر درخواست دهید، در غیر این صورت درخواست شما باطل خواهد شد.

اما تعدادی از ارگان های امریه گیر به ترتیب زیر است:

لیست سازمان ها و ارگانهای امریه گیر خدمت سربازی در سال ۱۴۰۰

لیست سازمان ها و ارگان های امریه گیر خدمت سربازی
لیست سازمان ها و ارگان های امریه گیر خدمت سربازی

مشاوره تلفنی آویژه مطالب کامل تری از جمله نحوه دریافت امریه سربازی و شرایط کسانی که می خواهند سرباز امریه شوند و حتی حقوق سربازان امریه آورده است.