فریب در ازدواج چیست؟

فریب یا گول زدن یا تدلیس به این معنا است که کسی صفاتی را که دارا نیست برای خود ادعا کند یا یک سری صفات بد یا یک سری عیوب را که دارد از خود نفی و انکار کند.

در واقع در تدلیس فرد سعی می کند با دروغ گفتن به همراه اعمالی که موجب فریب طرف مقابل می شود.

مثلا تحصیلات، موقعیت اجتماعی خود، میزان در آمد، عیوب ظاهری، بیماری های خود و… را به نوعی دیگر بر خلاف واقع جلوه می دهد.

مثال هایی برای فریب یا تدلیس در ازدواج

همان طور که می دانید کشورمان در ازدواج و خواستگاری اصل را بر این می گذارند که فرد اولین ازدواج اوست لذا ـ اگر مردی به خواستگاری زنی برود در حالی که ازدواج قبلی خود را پنهان می کند؛ این امر نوعی تدلیس به شمار می رود.

ـ اگر مردی ادعا کند که دارای مدرک یا تحصیلات تکمیلی است در حالی که وی سواد خواندن و نوشتن فقط دارد اینجا هم تدلیس صورت گرفته است.

ـ اگر زن در زمان ازدواج رابطه ای از قبل داشته اما آن را پنهان کرده یا اینکه اصلا قبلا ازدواج داشته ولی با شناسنامه المثنی خود را دوشیزه معرفی می کند این هم نوعی تدلیس خواهد بود.

ـ زن در زمان ازدواج یکی از عیوب و نقص های زیبایی خود را پنهان می کند و بعد از ازدواج مرد متوجه این امر می شود.

ـ مرد در زمان ازدواج دارای اعتیاد به مواد مخدر تریاک و… بوده ولی خود را سالم جلوه می دهد که این نیز حق فسخ می دهد.

ـ پس از ازدواج معلوم می شود که دختر از قبل رابطه جنسی با یک‌ پسر داشته و بعد از آن بکارت خود را ترمیم می کند اما آن را انکار می کند تا اینکه نهایتا به آن اعتراف می کند لذا در اینجا هم تدلیس رخ داده است در نکاح.

ـ پسری که از چشمان آبی و رنگ موهای دختر عاشق وی می شود بعدا متوجه می شود که وی از لنز استفاده می کند و آنچنان آرایش را طبیعی انجام می داده که مرد فریب خورده است.

همه ی موارد بالا مثالهایی از فریب در ازدواج است.

پنهان کردن ازدواج سابق

تجرد و مجرد بودن یکی از شروط ضمنی طرفین محسوب می شود مگر آن که زمان ازدواج فرد بداند که بله این خانم یا این آقا قبلا ازدواج کرده و حالا هم متارکه کرده و در صورت دانستن و علم طرفین اشکالی به وجود نمی آید.

مهم در تدلیس پنهان کاری است.

اما نکته ای که باید بدان دقت کرد این است که عدم تجرد و سابقه و وضعیت متاهل یا مجرد بودن فرد چیزی جدا از دوشیزگی فرد است.

یعنی برای مثال در یک زن این امر نیز شرط است که هم ازدواج نکرده باشد و هم دوشیزه باشد.

فرض کنید دختری قبلا با کسی ازدواج کرده اما به علتی خیلی سریع جدا می شوند و وی هنوز باکره است اما در ازدواج جدید خود ازدواج قبلی را پنهان می کند در اینجا وی گرچه باکره است اما باز هم دچار تدلیس شده است.

برای مثال حتی اگر مرد یا زن عنوان کند که در گذشته ازدواج ناموفقی داشته در اینجا تدلیس واقع نشده اما اگر از ازدواج قبلی بچه داشته باشد و این نکته را پنهان کند اینجا باز هم تدلیس و فریب در ازدواج رخ داده است.

وکیل تاپ تمامی مطالب در این زمینه را به صورت کامل در سایت خود درج کرده است. اگر پرسشی در این زمینه داشتید، می توانید از مشاوران آنها بپرسید.