استلا ماکسول

خانواده استلا ماکسول

استلا در یک خانواده ایرلندی که ساکن بلژیک بوده اند به دنیا آمده است ، تا سیزده سالگی در بلژیک بود و پس از آن به همراه خانواده به کانبرا استرالیا مهاجرت کرد .

یک سال در کانبرا بودند تا این که به ولینگتون نیوزیلند رفتند و همه ی خانواده اش و خودش پاسپورت نیوزیلندی دریافت کردند .استلا ماکسول
استلا ماکسول