دنیا جهانبخت کیست ؟

دنیا جهانبخت کیست ؟

کار تبلیغاتی

دنیا جهانبخت با چند شرکت تبلیغاتی همکاری دارد و هرچند وقت یکبار کادو های لوکس نامزدش را به معرض تماشا میگذارد .

فیسبوک

دنیا در سال 86 در فیسبوک عکس های شخصی خود را منتشر می کند که خیلی مورد استقبال قرار گرفته و به این وسیله طرفداران زیادری پیدا می کند .


دنیا جهانبخت
دنیا جهانبخت

مشهور شدن

در مورد شهرت دنیا و تعداد فالور های میلیونی او داستان از جایی آغاز می شود که او عکس هایی از ساسی مانکن منتشر کرده و وقتی از طرف این خواننده بی اعتنایی میبیند یک کلیپ منتشر می کند که نشان میدهد خودکشی کرده و به این ترتیب پخش این خبر باعث می شود به طرز عجیبی فالور هایش زیاد شود .

بیوگرافی دنیا جهانبخت