قیمت دلار در صرافی ملی ۷ شهریور ماه ۱۴۰۱

قیمت دلار برای تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۴۰۱ اعلام شد. قیمت خرید دلار در صرافی ملی ۲۸۲۷۵ تومان است.

به گزارش سرویس طلا و ارز اقتصاد آنلاین، امروز کانون صرافان قیمت دلار را ۲۸ هزار و ۲۷۵ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۶۱۶ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است. همچنین در صرافی ملی، قیمت دلار با قیمت ۲۷ هزار و ۹۷۹ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۲۶۰ تومان برای فروش معامله می‌شود.

قیمت دلار در صرافی های رسمی

کانون صرافان نیز نرخ دلار را ۲۸ هزار و ۲۷۵ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۶۱۶ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است. این کانون روز گذشته، قیمت دلار را ۲۸ هزار و ۲۴۵ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۴۵۱ تومان برای فروش اعلام کرده بود.


قیمت دلار امروز ۷ شهریور ۱۴۰۱ در صرافی های رسمی
قیمت دلار امروز ۷ شهریور ۱۴۰۱ در صرافی های رسمی

قیمت دلار در صرافی ملی

همچنین در صرافی ملی، دلار با قیمت ۲۷ هزار و ۹۷۹ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۲۶۰ تومان برای فروش معامله می‌شود. روز گذشته، دلار در این صرافی ۲۷ هزار و ۷۵۵ تومان برای خرید و ۲۹ هزار و ۴۴ تومان برای فروش قیمت خورده بود.


قیمت دلار امروز ۷ شهریور ۱۴۰۱ در صرافی ملی
قیمت دلار امروز ۷ شهریور ۱۴۰۱ در صرافی ملی