من رپ ، گوش بده...

رپ کن قلم زبونشه ، با کلمه میتونه یه شهرو تکون بده ... ارزش کلمات باما قابل درکه

میخوام بدونم چند درصد افراد " مداد " با رپ بزرگ شدن ، چند درصد به پاپ علاقه دارن؟

کاره ما تازه میخواد شروع بشه ، اگه قلم و از دستمون نگیرن !

رپ شده بارکد شهر
رپ شده بارکد شهر