آموزش رقص ترکی استانبولی

از محبوب ترین رقص ها رقص ترکی استانبولی است. آموزش رقص آذری و یادگیری رقص ترکی استانبولی آسان است ولی به تنهایی و بدون حضور استاد امکان پذیر نیست. در ادامه به بررسی مراحل آموزش رقص ترکی استانبولی خواهیم پرداخت.

آموزش و یادگیری رقص ترکی استانبولی

بحث رقص یکی از مسائلی است که هر شخص به دلایلی اقدام به آموزش آن می کند. برخی برای اجرای رقص در مهمانی های مهم و مجالس عروسی و برخی تنها به دلیل علایق شخصی اقدام به آموزش رقص می کنند.

رقص ترکیه ای استانبولی یکی از نوع رقص هایی است خواهان زیادی داشته و اغلب مورد پسند ساقدوش ها در جشن های عروسی است چرا که یادگیری رقص ترکی استانبولی نسبت به رقص های دیگر آسان بوده و جلوه ای رسمی نیز دارد. آموزش رقص ترکی استانبولی تلفیقی از سرعت، دقت، چرخش های گاه و بی گاه و خم شدن است.


مرحله اول : آموزش حرکات به صورت تکی و جداگانه

در رقص چندین حرکت وجود دارد: حرکات پا، حرکت دست و چرخش.

در آموزش هر رقص اولین مرحله یادگیری حرکات به صورت جداگانه و تک به تک است. حرکات پا می بایستی به صورت جداگانه تمرین شود تا تسلط کافی بر روی آنها اعمال شود. در رقص ترکی استانبولی حرکات پا سریع نیست ولی برای یادگیری آنها می بایستی دقت کافی را خرج کرد.

حرکات پا در رقص ترکی استانبولی به صورت عقب و جلو است به نحوی که در برگشت به عقب پا ها به صورت ضربدری حرکت می کند. حرکت دست در رقص استانبولی آسان است.

تنها نکته ای که در حرکات دست می بایستی به آن دقت داشت حالت راست دست ها است. دست ها نباید به هیچ عنوان شل گرفته شوند. چرخش ها نیز باید مرتبا تمرین شوند تا در هنگام چرخش بتوانید تعادل خود را حفظ کنید و حرکاتی نرم داشته باشید.

مرحله دوم : ادغام حرکات تکی با یکدیگر

مرحله ی دوم در آموزش رقص آذربایجانی و ترکیه ای استانبولی چسباندن حرکات آموزش داده شده به یکدیگر است. شخص هنرجو می بایستی حرکات دست، پا و چرخش ها تلفیق کند به نحوی که برای مثال حرکت X دست را با حرکت Y پا را هم زمان و به صورت هماهنگ انجام دهد. اجرای حرکات همزمان و چسباندن آنها به یکدیگر کار آسانی نیست و نیازمند تمرین و تکرار حرکات به صورت تکی است.

پس از چسباندن دو حرکت به یکدیگر اقدام به چسباندن حرکت سوم به دو حرکت قبلی کنید. اگر در اجرای صحیح حرکات به صورت تکی شک دارید بهتر است اقدام به چسباندن حرکات به یکدیگر نکنید چرا که باعث خواهد شد حرکت تلفیقی غلط ملکه ذهن شود.


هماهنگی حرکات دست و پا در رقص ترکی استانبولی

هماهنگی دست و پا یکی از معضلاتی است که همواره گریبانگیر افرادی است که قصد دارند به آموزش رقص آذری و ترکی استانبولی بپردازند. همراه با ریتم آهنگ حرکات دست و پا باید به گونه ای ترکیب و هماهنگ شود که رقص شخص دلنشین بوده و رباتیک نباشد. برای دستیابی به هماهنگی در حرکات دست و پا رقص ترکی استانبولی تمرین و تکرار تنها راه است.

تمرین و هماهنگی حرکات در رقص بهتر است با آهنگ تمرین شود به صورتی که می توان حرکات را با ریتم آهنگ هماهنگ کرد. اما باید این نکته را به خاطر داشت که تمرین بیش از حد و بدون استراحت باعث بروز صدمات جدی در ساق پا می شود به نحوی که شخص هنرجو را تا مدتی از تمرین رقص باز می دارد.