سوالات ضمن خدمت آزمون اول مهارت های ارتقایی

دانلود رایگان پاسخ نمونه سوالات آزمون اول دوره ضمن خدمت مهارت های ارتقایی با کد ۹۹۵۰۶۸۱۹ به مدت ۱۸ ساعت از سامانه LTMS و رایادرس قابل جستجو.

لینک دانلود:

https://sahaq.com/downloads/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa/

سوالات رایگان ضمن خدمت آزمون اول مهارت های ارتقایی سوالات ضمن خدمت آزمون اول مهارت های ارتقایی سوالات ضمن خدمت مهارت های ارتقایی نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون اول مهارت های ارتقایی نمونه سوالات ضمن خدمت مهارت های ارتقایی