سوالات ضمن خدمت آزمون سوم مهارت های ارتقایی

دانلود رایگان پاسخ نمونه سوالات آزمون سوم دوره ضمن خدمت مهارت های ارتقایی با کد ۹۹۵۰۶۸۱۹ به مدت ۱۸ ساعت از سامانه LTMS و رایادرس قابل جستجو.

لینک دانلود:

https://sahaq.com/downloads/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa/

دانلود سوالات ضمن خدمت آزمون سوم مهارت های ارتقایی سوالات رایگان ضمن خدمت آزمون سوم مهارت های ارتقایی سوالات ضمن خدمت آزمون سوم مهارت های ارتقایی نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون سوم مهارت های ارتقایی