سوالات ضمن خدمت حقوق شهروندی در نظام اداری

دانلود رایگان نمونه سوالات و منابع و محتوای آزمون دوره ضمن خدمت حقوق شهروندی در نظام اداری با جواب با کد 99505911 به مدت 8 ساعت از سامانه LTMS قابل جستجو.

لینک دانلود:

https://sahafile.ir/downloads/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/

سوالات ضمن خدمت حقوق شهروندی در نظام اداری
سوالات ضمن خدمت حقوق شهروندی در نظام اداری

دانلود سوالات ضمن خدمت حقوق شهروندی در نظام اداری سوالات ضمن خدمت حقوق شهروندی در نظام اداری سوالات ضمن خدمت دوره حقوق شهروندی در نظام اداری نمونه سوالات ضمن خدمت حقوق شهروندی در نظام اداری

لینک دانلود:

https://sahafile.ir/downloads/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/