سجا سلمانی

سجا سلمانی

من حدودا 5 سال در حوزه برق کسب دانش کردم. در سایت مداد می خواهم مقالاتی در حوزه برق برای شما عزیزان بنویسیم.