تست شناخت ارزش های فردی

برای شما چه چیزی در زندگی از همه مهمتر است؟ مهمترین اولویت های شما در زندگی چیست؟ شما با چه صفتی شناخته میشوید؟ اگر بدنبال معنای زندگی هستید، پیشنهاد میکنم این مطلب را حتما بخوانید. در این مقاله قصد داریم به ارزش های شخصی در زندگی بپردازیم و به شما کمک کنیم تا با پرسشنامه به ارزش های فردی خود دست یابید.

در دوره های آموزش nlp همواره یک سئوال بیش از پیش مطرح میشود و آن یافتن ارزش های فردی در زندگی است. برای بسیاری از مردم این مهم است که بدانند چه تعریفی از خود دارند و چگونه میتوانند بیش از پیش از زندگی لذت ببرند. حتما افراد موفقی را دیده اید که از صبح زود تلاش می کنند و بسیار فعال هستند و باوجود مشکلات بسیار اما خم به ابرو نمی آورند و به راه خود ادامه میدهند. آیا دلیل این مقدار انرژی را میدانید؟

آنها ارزش های خود را در زندگی یافته اند و میدانند به کدام طرف بروند. در واقع آنها یک ستاره قطبی چشمک زن در روبرو دارند که اهداف خود را فقط با آن تنطیم می کنند اما افراد معمولی هر روز با یک هدف متفاوت پیش می روند و چیزی در زندگی ندارند که بخاطر آن حاظر باشند خطر کنند.


کاربرد یافتن ارزشها چیست؟

اگر موارد زیر در مورد شما صدق میکند، احتمالا هدف و ارزش های خود را نیافته اید و حال خوبی را در زندگی تجربه نمی کنید.

اگر مردد هستید و نمیدانید چه راهی را پیش بروید.

اگر منتظرید پولدار شوید تا ازدواج کنید یا شغل خود را تغییر دهید.

اگر مدام شغل و رشته خود را تغییر میدهید و نظر دیگران روی شما خیلی تاثیر گذار است.

اگر نمی دانید دقیقا از زندگی چه می خواهید.

اگر در کسب و کار خود مدام شکست می خورید و دلیل آنرا نمی دانید.

ارزش چیست؟

ارزش ها مفاهیم و معنای زندگی است. در یک کلام ارزشها به زندگی ما جهت و معنا میدهند و فیلترهایی هستند که به وسیله آنها می گوییم چه چیزی خوب است و چه چیزی بد است. فردی که ارزش های فردی خود را در زندگی نیافته است همانند کشتی بدون بادبان می ماند که موج دریا آنرا به هر سو می برد.

زندگی ما بدون ارزشهای شخصی چگونه است؟

فردی که ارزش های فردی را در زندگی نیافته است بدنبال یک ناجی است که راهی را به او نشان دهد. ارزش ها همانند ستاره قطبی هستند که ما را در مسیر هدف نگه میدارند. ارزشها نگرش شما به زندگی را نشان میدهد. مثلا فردی که در دایره ارزش های خود خدمت به مردم و کمک به مستمندان قرار دارد، هر کاری انجام میدهد تا به این هدف دست یابد و بتواند دیگران را کمک کند. از طرف دیگر فردی که ارزش های خود را کسب ثروت میداند شاید از هر راهی برای رسیدن به آن استفاده کند.


تمرین یافتن ارزش های فردی

به لیست زیر نگاه کنید. در این لیست تعدادی از صفات و ارزشها ذکر شده است که برای هر فردی دارای مفهوم خاصی است. برای یافتن ارزش های خود تعدادی از آنها را انتخاب کنید که برای شما بسیار مهم هستند و برای آنها حاضرید از جان خود بگذرید.

مثلا شهدا دارای ارزش های ملی و حفض خاک وطن را داشتند و برای این ارزش ها و باور ها از جان خود گذشتند. این یک مثال بارز از نقش ارزش های در زندگی است.

ادب درستی صداقت خود کنترلی اعتماد به نفس هیجان عشق معنویت پایداری لطافت آرامش بی پروا بودن قدرت غرور دلسوزی لیاقت تقدیر قناعت امید ثروت پیروزی خونگرمی وابستگی کمک کردن پایداری سختکوشی برابری ماجراجویی بخشش خانواده


تست یافتن ارزش ها

در ادامه به سئوالات زیر به دقت پاسخ دهید تا بخشی از دید شما به زندگی و ارزش های فردی روشن شود.

1- چه چیزی در دنیا بیش از پیش برای شما دارای اهمیت است؟ (مثلا صداقت - ثروت- قدرت - خانواده و..)

2- چه فردی را تحسین میکنید و دوست داشتید جای او باشید؟

3- بهترین دوست شما چه مشخصاتی دارد؟

4- چه مسائلی در انتخاب شغل بیش از هر چیز دیگری برای شما اهمیت دارد؟

5- چه رفتاری در دیگران من را بیش از همه آزار میدهد؟ (مثلا حیوان آزاری، رانندگی بد، عدم احترام و…)

6- در انتخاب همسر چه چیزی مهمتر اهمه است؟

7- اطرافیان شما را با چه خصلتی می شناسند؟

8- خود را در یک جمله تعریف کنید.

منبع: سایت خانه ان ال پی ایران