بزهکاری چیست

در دنیای پیچیده امروزی روز به روز شاهد افزایش جرم و بزهکاری هستیم و متاسفانه هر روز سن بزهکاری پایین تر می آید به گونه ای که در کانون های اصلاح و تربیت هر روزه شاهد ورود نوجوان بیشتری هستیم که حتی به سن قانونی نرسیده اند ولی به دلیل انجام جرم در کانون هستند . این نوجوانان حاصل تربیت نادرست ، خانواده و جامعه نامناسب هستند و فقط به تهایی مرتکب جرم نشده اند بلکه بافت جامعه و خانواده آنها را در این شرایط قرار داده است . بنابراین شناخت بزهکاری و جرم , عوامل وقوع آن ، دلیل رفتن نوجوانان به سمت بزهکاری و  یافتن راهی برای جلوگیری از ان اهمیت زیادی دارد . در ادامه این مقاله جرم و بزهکاری را تعریف کرده و به اهمیت شناخت علل و عومل بزهکاری در نوجوان می پردازیم . 

بزهکاری چیست

جرم یا بزهکاری محصول تنش و ناسازگاری فرد بر اساس قوانین اجتماعی می باشد . بر اساس قانون جرم به عملی گفته می شود که باعث بر هم خوردن نظم اجتماعی شده و آسایش و آرامش دیگران را به مخاطره می اندازد . فرد بزهکار نوجوان بر اساس قانون فردی است که دچار قباحت رفتاری در اجتماع شده و باید مجازات شود . جرم نتیجه تاثیر فرد بر جانعه و جامعه بر فرد است یعنی شرایطی پیش می اید که فرد ناچار می شود تن به بزهکاری بدهد . جرم و بزهکاری یک رفتار ضد اجتماعی است زیرا نظم جامعه را بر هم زده و ارزش های مورد قبول اجتماعی را زیر پا می گذارد . بر اساس تعاریف دانشمندان مختلف جرم مفهومی یکسان دارد ولی دلیل ارتکاب ان متفاوت است . 

در تعریف جرم و بزهکاری با ید گفت که هر عملی که بر خلاف اعتقادات ، ارزش ها ، هنجارها ، آداب و سنن و باورهای جامعه باشد نام جرم به خود می گیرد . رفتار ضد اجتماعی محدود به منطقه جغرافیایی خاصی نیست و در هر کجای دنیا ممکن است اتفاق بیفتد و بیشتر جرایم امروزی زاییده شرایط ناهمگون ارزشی ، تداخل فرهنگ ها و سردرگمی انسان ها در برابر عادات و علایق جامعه و افراد جامعه است .


حتما بخوانید: جرایم اینترنتیاهمیت شناخت عوامل بزهکاری برای جلوگیری از آن

تمامی عوامل محیطی ، فرهنگی ، روحی ، روانی و حتی خصوصیات فردی و تاثیرات اجتماعی همگی در بروز جرم و بزهکاری افراد دخالت دارند . اگر لحظه ای از هدایت این جهان و نسل موجود در آن غافل شویم هر فردی در هر ثانیه احساس ناامنی خواهد کرد و روزی می آید که همه جرایم امروزی به دلیل زیاد اتفاق افتادن به صورت عادی در خواهند امد . بر این اساس شناخت روحیات کودکان ، توجه به نیازهای آنان اهمیت دادن به ساختار وجودی شان ، دقت به شرایط محیطی ، آموزشی و تربیتی آنان از موضوعات بسیار مهم می باشد . باید روحیات کودک و نوجوان را شناخت و با مشاهده اولین عمل غیراخلاقی ، غیر عرفی و ضد ارزشی اقدامات موثر و پیشگیرانه انجام داد . نقش مادر در بزهکاری نوجوانان و کودکان بسیار حائز اهمیت است ؛کودکان بزهکار به دنیا نمی آیند بلکه به سمت بزهکاری هدایت می شوند . با کمی غفلت و سهل انگاری و با لحظه ای درنگ و ساده اندیشی ناخواسته فرزندانمان را به عوامل ضد اجتماعی تبدیل خواهیم کرد و آنها را در نسیر انحرافی ، ضد اجتماعی و بزهکاری قرار خواهیم داد .


منبع : ناسازگاری و بزهکاری در کودکان ؛ هالوگ یاووزار ، ترجمه قدیر گلکاریان


حتما بخوانید: جنون دزدی و ویژگی های آنسوالات متداول1- ✔️ بزهکاری چیست؟

✔️ جرم یا بزهکاری محصول تنش و ناسازگاری فرد بر اساس قوانین اجتماعی می باشد که در متن مقاله شرح داده شده است.

2- ✔️ اهمیت شناخت عوامل بزهکاری چیست؟

✔️ تمامی عوامل محیطی ، فرهنگی ، روحی ، روانی و حتی خصوصیات فردی از عوامل بزهکاری است که در متن مقاله مطرح شده است.

3- ✔️ بزهکاری در نوجوانان چگونه است؟

✔️ فرد بزهکار نوجوان بر اساس قانون فردی است که دچار قباحت رفتاری در اجتماع شده که در متن مقاله توضیح داده شده است.


منبع : بزهکاری چیست