دوره مهندسی ذهن با NLP

دوره موفقیت و مهندسی ذهن با روش NLP شروع شد. در این دوره با یکی از جدیدترنی متدهای توسعه فردی به شما می آموزیم چگونه با ضمیر ناخودآگاه ارتباط برقرار کنید و اهداف خود را باتوجه به توانایی های درونی تعیین کنید.

ان ال پی چیست؟

در ابتدا بپردازیم به تعریف nlp در این روش می آموزیم چگونه توانایی های درونی را استخراج کنیم و با استفاده از قدرت ضمیر ناخودآگاه رفتار جدید در ذهن ایجاد کنیم؟ مغز ما حاوی میلیاردها نورون یا سلول عصبی است که با اتصال به یکدیگر تشکیل مسیرهای عصبی می دهند. حال باید مسیرهای عصبی اشتباه را کنار بگذاریم و مسیرهای جدید تعیین کنیم. در این روش می آموزید چطور ناخودآگاه را مجددا برنامه ریزی کنید.

در ادامه به برخی از سرفصل های دوره موفقیت می پردازیم:

چگونه هدف موثر تعیین کنیم؟

چگونه خاطرات منفی را از ذهن پاک کنیم؟

روش تغییر باور در 10 دقیقه

چگونه عادات منفی را پاک کنیم؟

چگونه از انسان های موفق الگوبرداری کنیم؟