راز قانون جذب برای موفقیت و ثروت

راز قانون جذب برای موفقیت و ثروت چیست؟ چه راههایی را برای جذب پول و ثروت، ازدواج موفق و دستیابی به خواسته ها سراغ دارید؟ چگونه میتوان باورها را تغییر داد و یک سبک زندگی جدید مطابق با خواسته ها را داشت؟ قانون جذب (Law of attraction) یکی از پیشنهادات ما برای جذب خواسته هاست. این روزها روش های مختلفی در زمینه موفقیت و جذب ثروت و سلامتی وجود دارد که میتوان با استفاده از آنها به سبک زندگی دلخواه دست یافت.

قانون جذب یکی از قوانین کائنات و هستی برای انتخاب آگاهانه سبک زندگی مورد علاقه است.

این جمله را بخاطر بسپارید:

" ما با اختیار یک بذر را می کاریم اما با جبر آنرا برداشت می کنیم."

بگذارید از منظری دیگر قانون جذب و نحوه تاثیرگذاری افکار بر جهان را تشریح کنیم. اگر بپذیرید که تمامی خواسته های ما از باورها و خواسته های ما نشات می گیرد، بنابراین ضمیر ناخودآگاه را در این امر بعنوان مهمترین عامل خواهیم دانست. ما دارای 2 ضمیر هستیم. ضمیر خودآگاه که حدود ما تمام افکار و احساسات را از طریق ناخودآگاه جهت می دهیم و بدین صورت ذهن ما این افکار را به کائنات مخابره می کند 10 درصد اعمال ما را کنترل میکند و ضمیر ناخودآگاه 90 درصد اعمال غیر ارادی ما را کنترل میکند.

اگر بخواهیم از نظر قدرت این دو ضمیر را باهم مقایسه کنیم، باید انها را به فیل و فیلبان تشبیه کنیم. اگر دقت کنید یک فیلبان که خیلی کوچکتر از فیل است به راحتی میتواند با یک چوب آنرا وادار کند تا برای تماشاچیان نمایش اجرا کند. در ذهن ما نیز چنین اتفاقی می افتد فقط باید روش تاثیر گذاری بر ذهن(فیل) را بدانیم.


قانون جذب
قانون جذب

قانون جذب همانند یک سیستم عمل می کند. در هر سیستمی یک ورودی قرار دارد و عملی روی آن انجام میشود و تبدیل به خروجی میشود. حال این عمل را با یک مثال توضیح می دهیم. اگر ذهن خود را همانند یک سیستم در نظر بگیرید، ورودی های آن افکار شما خواهند بود و عمل انجام شده روی آن توسط ضمیر ناخودآگاه انجام میشود و تبدیل به یک خروجی میشود. یکی از مشخصات ناخودآگاه این است که اطلاعات ورودی را پرورش میدهد و شدت آنرا زیاد می کند بنابراین اگر افکار و ذهنیت مثبت را بعنوان ورودی به آن بسپاریم، خروجی بسیار خوبی را دریافت خواهیم کرد. اگر شما در زمینی سیب بکارید نباید انتظار رویش پرتقال را داشته باشید. افکار ما هم چنین اتفاقی را در عالم رقم میزنند زیرا کائنات و جهان هوشمند هستند و به این ارتعاشات عکس العمل نشان میدهند.