شغلم را دوست ندارم چگونه آنرا تغییر دهم؟

اگر ما هم کارمند هستید شابد چنین سئوالاتی در ذهن شما هم وجود داشته باشد. چگونه شغلم را تغییر دهم؟ چگونه از کارمندی خلاص شوم و کسب و کار شخصی خودم را راه اندازی کنم؟ اغلب ما آرزوهایی از کودکی داریم که شاید جرات نزدیک شدن به آنرا نداشته باشیم. آرزوهایی مانند یک شغل خاص، یک تجربه جهانگردی و....

ما در دوره رهایی از کارمندی به موانع راه اندازی کسب و کار شخصی پرداختیم و بهترین روش های تغییر سبک زندگی و شغل را بررسی می کنیم. در این دوره می آموزید که چگونه رسالت فردی خود را در جهان پیدا کنید و با استفاده از منابع درونی به شغل دلخواه خود دست یابید.