معرفی بهترین کتاب ان ال پی NLP

در سالهای اخیر روش ان ال پی در میان مردم از محبوبیت زیادی برخوردار شده و دلیل آن عملی بودن تکنیک ها و تاثیر سریرع آنها بوده است. این تکنیک ها در زمینه ارتباط موثر، هدفگذاری، کمرنگ کردن خاطرات بد، رفع فوبیا و... کاربرد دارد.

در ادامه معرفی مختصری از کتاب آموزش ان ال پی داریم. در کتاب زمانی برای تغییر تلاش شده است تا با ارائه تکنیک های مفید ان ال پی ، ذهن را برای دستیابی به موفقیت برنامه ریزی کرد. در این کتاب 14 تکنیک کاربردی NLP به همراه تمرین های هر فصل ارائه شده است. اجازه بدهید داستان خودم را برای شما بازگو کنم.

اگر بخواهید در ابتدای روز گفتگوی ذهنی منفی را کنترل کنید، از چه روش هایی استفاده می کنید؟

اگر به یک باره حال شما بد شود و غمگین شوید، چه راهکاری را سراغ دارید؟

اگر می خواهید وارد یک جمع جدید و یا جلسه مصاحبه شوید و اضطراب فراوان دارید، چگونه میتوانید اعتماد با اعتماد به نفس رفتار کنید؟

اگر ترس از تاریکی، ترس از بلندی، ترس از حیوانات و …. دارید، چگونه بر آن غلبه می کنید؟

اگر قصد دارید به هدف شخصی خود برسید اما در تصمیم گیری مردد هستید، چگونه بر ذهن خود تسلط پیدا خواهید کرد؟

اگر خاطرات بد گذشته به سراغ شما بیاید و حال شما را بد کند، چگونه می خواهید اثرات بد آنرا از بین ببرید؟


کتاب ان ال پی
کتاب ان ال پی

کتاب زمانی برای تغییر در شش فصل فوق منتشر شده است:

فصل اول: آغاز تغییر

فصل دوم: ان ال پی چیست؟

فصل سوم: هدفگذاری

فصل چهارم: ارتباط موثر

فصل پنجم: کنترل ذهن

فصل ششم: تحول فردی