بررسی و معرفی عفونت های جنسی


عفونت های جنسی یا این که STD ها با بیشتراز 35 ارگانیسم زنده عفونت زا در رابطه می‌باشند که عمدتا از روش کار جنسی منتقل می‌شوند . پیشگیری از عفونت های جنسی یک راهکار نخستین اضطراری برای بهبود و ارتقاء تندرست جنسی میباشد .

علی رغم مخارج درمانی , عارضه ها بسیار و قابل پیشگیری بودن این عفونت ها , هنوز نیز STDها یک کدام از مشکلات با اهمیت بهداشتی و تندرست همگانی در بخش اعظمی از جامعه ها توسعه یافته مثل آمریکا ایالات متحده مانده است . این عفونت ها می‌توانند سبب ساز تولید دلایل بالقوه خطرناک , اکثر زمان ها غیر قابل رجوع و هزینه بردار متعددی شوند , مثل :

مشکلات سالمی در مسئله باروری زنان و مردان

مشکلات تندرست جنین

بدخیمی و سرطان

ارتقا شیوع و تسهیل انتقال جنسی عفونت HIV

راءس در اختیار گرفتن و پیشگیری از بیماری ها ( CDC ) تقریب میزند که حدود 20 میلیون عفونت STD نو سالیانه پیدایش پیدا می نماید - نسبتاً نیمی ازاین مقدار دربین جوان ها میان 15 تا 24 ساله است . هزینه تشخیص و معالجه STD ها در سیستم حفظ بهداشتی آمریکا , 16 میلیارد دلار سالیانه تقریب زده می شود . از‌آنجا که اکثری از مورد ها STD ها تشخیص داده نمی‌شوند ( چون ماهیت آن ها سوای آرم است ) و بعضا از عفونت های ویروسی همگانی مثل ویروس پاپیلومای انسانی ( HPV ) و تبخال تناسلی , به طور کلی در CDC گزارش نشده است - موردها گزارش شده از کلامیدیا , گنوره و سیفلیس صرفا کسری از توشه حقیقی و واقعی STD در آمریکا است .

عفونت های جنسی معالجه نشده می‌تواند به عواقب بدون شوخی در تندرست درازمدت باعث شود , مخصوصا درباره‌ی دختران نوجوان و جوان ها . CDC برآورد می نماید که STD های تشخیص داده نشده و معالجه نشده سبب شود دست‌کم 24 , 000 زن در آمریکا در سال می گردند نابارور شوند