مهم ترین اهداف مشاور تبلیغاتی چیست؟

  • کمک به ایجاد تقاضا برای کالا یا خدمات شرکت مشاوره گیرنده
  • کمک به مدیر برای قرار دادن بهترین قیمت
  • راهنمایی و مشاوره برای معرفی محصول به مشتریان
  • جا انداختن برند در ذهن مشتریان
  • کمک به افزایش سهم بازار
  • تعیین استراتژی های رقابتی برای شرکت جهت جلوگیری از هدر رفت هزینه
  • کمک به مدیر در جهت خروج از بحران ها
  • برنامه ریزی و تعیین استراتژی برای عمل در شرایط بحرانی
  • جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان فعلی
  • و…

برای دریافت مشاوره تبلیغات با شماره 03136759041 تماس بگیرید.