چگونه مشاوره بازاریابی روی برند ها تاثیر مثبت می گذارد؟

برخی از برندها تمایل دارند به عنوان یک برند ماندگار در ذهن مشتری و مخاطب ثبت شوند. این برندها به افزایش سود و فروش خود در بلند مدت فکر می کنند. زمانی که مشاور بازاریابی با تکنیک های برندسازی آشنا باشد برای جذب و نگهداشت مشتری برندهای لوگس از درصد تخفیف های بالا استفاده نمی کند چراکه این کار به رشد برند لطمه وارد می کند. همانطور که می دانید خلق و مدیریت برند زیر مجموعه بازاریابی است زیرا همه چیز در بازاریابی باید به جذب، رضایت و نگهداشت مشتری منجر گردد.