موارد ایمنی گاز هیدروژن

شما عزیزان اگر تولید کننده گاز هیدروژن هستید و یا اگر به هر دلیلی با گاز هیدروژن سر و کار داشته باشید حتما واجب است که خطرات گاز هیدروژن را در نظر بگیرید و موارد ایمنی را حتما مطالعه و اجرا کنید.

هیدروژن و موارد احتیاطی
هیدروژن و موارد احتیاطی

هیدروژن H2 بسیار قابل اشتعال و بی رنگ می باشد. گاز فشرده بدون بو که در بسیاری از آزمایشگاه های تحقیقاتی مورد استفاده قرار می گیرد عملا هیچ اثر سمس ندارند. اما باید بدانید و مراقب باشید که اگر این گاز بیش از اندازه معینی از فضای محصور شده ی خود آزاد شود انفجار گاز هیدروژن اتفاق می افتد. البته شایان ذکر است که نباید خفگی با گاز هیدروژن را نادیده گرفت.

این هیدروژن است که دارای یک ماده منفجره و یا همان قابل اشتعال گسترده می باشد. این بدان معنی می باشد که حتی کوچکترین نشتی هیدروژن می تواند موجب آتش سوزی خطرناک شود.

خطرات آتش سوزی

حضور هیدروژن در هوا حتی با ورودی انرژی بسیار کم هم می تواند مشتعل شود. برای مثال: هیدروژن فقط به 10 درصد انرژی مورد نیاز برای اشتعال مخلوط گاز بنزین نیز دارد. حتی یک جرقه ایستا هم برای شعله ور شدن لباس یک شخص کافی می باشد. گاز هیدروژن فقط و فقط به 10 درصد اکسیژن نیاز دارد. حداقل اکسیژن هم برای مشتعل شدن 41 درصد می باشد.

این گاز کاملا نامرئی می باشد و باید توجه داشته باشید که مبارزه با آتش گاز هیدروژن بسیار خطرناک است و کار شما نیست. تنها چندین آتش نشان حرفه ای امکان خاموش کردن آن را دارند.

معیارهای مهم محافظ

• در مناطقی که از هیدروژن استفاده می شود نباید شعله های باز یا استعمال دخانیات وجود داشته باشد.

• در منطقه ای با تهویه زیاد کار کنید. در صورت امکان، در هود بخار کار کنید و حتما مورد استفاده قرار دهید. هود مانند یک سایبان هیدروژن را دستگیر می کند و ممکن است این گاز نزدیک سقف جمع شود.

• تمام تجهیزات و لوله کشی های مورد استفاده با هیدروژن را حتما چک کیند و قبل از کار مطمئن شوید نشتی وجود نداشته باشید. و حواستان باشد از کفش های عایق برای جلوگیری از لمس مستقیم زمین برای تخلیه بار استفاده کنید. چرا که امکان دارد بر روی زمین برق ساکن ایجاد شده باشد.

• برای کارهایی که انجام می دهید از تجهیزات ایمنی آزمایشگاهی مناسب استفاده کنید: عینک ایمنی، لباس به خصوص آزمایشگاه ، دستکش و ترجیحا محافظ صورت.

• در صورت کار با هیدروژن مایع باید دستکش عایق بندی مناسب داشته باشید و کفش محافظ علاوه بر تجهیزات ایمنی مناسب. ( برودتی هیدروژن مایع به دلیل بسیار کم می تواند باعث سوختگی شدید پوست شود. در حال حاضر، هیچ استفاده هیدروژن مایع هنوز به طور قطعی شناخته نشده است. اگر از هیدروژن مایع استفاده می کنید و یا در حال استفاده هستید حتما به سایت رسمس و معتبر سهیل گاز مراجعه فرمایید.

• تجهیزات الکتریکی و یا وسایل الکتریکی را از مجاورت هیدروژن خارج کنید. جرقه های کوچک نامرئی از طریق دستگاه های الکترونیکی می تواند هیدروژن را مشتعل کند.

• از لوله کشی فلزی با هیدروژن استفاده کیند. از لوله های غیر رسانا و یا پلاستیکی استفاده نفرمایید. هنگام جریان دادن گاز هیدروژن توسط برق، بار استاتیک را از بین ببرید. اتصال زمین و سیلندر، لوله های فلزی و دستگاه های مورد استفاده.